Panggih jeung Aki Entrum

Tadina mah, Si Cepot saparakanca, ngan saukur nuturkeun Gatot Kaca. Cenah maranehna hayang ulin ka Las Vegas, nagara bagian di Amrik anu sohor ku pamaenan. Te kajudi ti awalna, manehna bakal panggih jeung aki-aki anu ngarana Donat Entrum.

Peuting di luhuran Vegas, lampu bruy-bray, caang narawangan. Eta dayeuh bangun euweuh peutingna. “ Asa ku loba cika-cika,Gan ?” ceuk Si Cepot. “ Lampu onyon, lain cika-cika, masina oge di leuweung,” tembal Gatot Kaca baru nutug ka bumi.

Kerewek samping Si Cepot soek, tikait kana gedong Black Jack Game Centre anu aya di tengah-tengah kota Vegas. Cle Gatot Kaca anu keur ngagandong Si Cepot turun dina hateup eta gedong. Sebrot aya lampu senter nyaangan maranehna ti handap.

“ Whats that ?” ceuk patugas kaamanan eta gedong bari nilik-nilik Gatot Kaca. Ngan ukur memenitan jalma geus ngariung bari taranggah kana kenteng.

“ Superman like this !” ceuk Celine Dion anu cik keneh manggung di eta tempat.

“ Wow, amazing, amazing, “ ceuk manehna deui.

Ngan sakilat Gatot Kaca turun. Jelema anu keur ngarumpul teh ngaburiak.

“ Who are You ?” ceuk Satpam bari nyekelan panakol. Gatot Kaca rungah-ringeuh.

“ No nem,” tembal Si Cepot.

“ You gene or man ?” ceuk Satpam deui, nanyakeun maneh jin atawa manusa.

“ Im, manusia, seem you. Iam eating kejo not bread,” tembal Si Cepot.

“Oho-oho…” aya aki-aki cetuk huis batuk. Kabeh jelema nyingray.

“ Come here, I know you, Cepot from Pandawa Country. Because your peace red dan you have not noise,” ceuk eta aki-aki beberenjen bari ngasongkeun leungeuna.

“ I am Trump,” cenah.

Si Cepot ngalieuk ka Gatot Kaca.

“ Hehehe, Gan, aki Entrum tea, anu bebesanan jeung Yahudi Israel,” ceuk Si Cepot.

“ Pantes, ngabela wae, dasar aki-aki teu boga pecus,” ceuk Gatot Kaca,

“ What ?” ceuk Aki Entrum bari melong ka Gatot Kaca.

Si Cepot nyerengeh.

“ You are handsome, ki “ ceuk Si Cepot, api-api ngahartikeun omongan Gatot Kaca.

“ Hehehe, you lie Pot, wadul, maruk aki teu ngarti Sunda,” ceuk Ki Entrum.

Si Cepot reuwaseun. Manehna teu nyangka, basa Sunda sihoreng teh geus
jadi basa dunya.

“ Hapunten wae Ki, panginten teh Aki Entrum torek, pedah tos sepuh,” ceuk Si Cepot.
Aki Entrum molotot.

“ Old, I’m Old, no….no….no. Udag kumaneh dunya siga urang rek hirup sarebu taun deui, Pot,” ceuk Aki Entrum. Gatot Kaca Gogodeg.

“ Dalil urang dipake, tapi teu bisa hirup kumaha nyaneh, sakarep-karep, teu guyub jeung batur. Israel diingu, padahal manehna teh bangsat nagara batur,” ceuk Gatot Kaca.

Aki Entrum nulak cangkeng.

“ Is not my business. Emang gue pikirin. Every times I must be looking food for eat,” ceuk Aki Entrum bari leumpang kana wadah runtah.

Gatot Kaca nyerangkeun. Lila-lila manehna nanya ka budak sakola.

“ Jang, eta teh lain Raja Amrik, Donat Entrum ?” ceuk Gatot Kaca. Budak sakola anu asalna ti Bangkong Reang Desa Solokpandan, Cianjur, seuri.

“ Sanes Kang Raden Jendral Gatot, eta mah sanes Persiden Donal Trumph, tapi Ki Entrum tukang ngakutan runtah di Vegas,” tembal eta budak. Si Cepot nyampeurkeun.

“ Jang, ieu mah Gatot Kaca, lain jendral Gatot, eta mah atuh calon Persiden di nagara tatangga uing,” ceuk Si Cepot.

Kuik…kuik…kuik aya sora sirine. Reg mobil patrol pulisi Vegas eureun.

Maranehna rek newak Gatot Kaca jeung Si Cepot lantaran geus ngalanggar
katartiban umum.

“ Naon lepat kuring ?” ceuk Si Cepot.

“ Your dress abnormal !” ceuk Pulisi bari molotot. Kerewek pulisi newak Gatot Kaca. Cle Si Cepot numpak tonggong dununganana. Gorowok pulisi teh ngagorowok sabab manehna ka angkat barang Gatot Kaca ngapung.

“ Please turn down !” cenah, bari ngompolan maneh. *)