Hijrah ka Campaka

Baheula, nalika Kangjeng Nabi Muhammad jumeneng keneh kantos hijrah ti Mekkah Al Mukarromah ka Madinah. Tah, di Madinah pisan, Rasullullah SAW, ngawitan ngembangkeun Islam sareng pamarentahanana.

Sigana, Dalem Disorban teh ibarat kitu, sok sanajan jauh pisan bedana antara hijrahna Rasululloh sareng Dalem Disorban. Namung, niatanana mah ampir sami, hoyong ngamekarkeun Kabupaten Cianjur sangkan walatra kamajuan sareng agamisna.

“ Susuganan ari dideukeutan mah, urang pakidulan teh leuwih gancang kamajuanana siga urang Cianjur kulon,” ceuk Dalem Disorban anu sakapeung sok aya di Campaka.

Ngembangkeun Pakidulan teh,cenah, rek dimimitian Campaka sangkan Campaka gancang jadi kotana. Kukituna, jalan anu liliwatan ka pusat pamarentahan bakal digedean kalayan lahanna meunang bantuan hibah ti masyarakat. “ Kenca katuhu eta jalan rek dilebarkeun lima meteran. Lahana pamere rahayat. Ngan aya oge rahayat anu teu mere. Nya keun bae,” ceuk Dalem Disorban.

Eta jalan teh rek disambungkeun ka wates Kacamatan Sukanagara , Takokak jeung kacamatan sejena. Sedengkeun, Campaka mah rek dijadikeun kota tradisional. Lamun aya anu rek ngabangun imah tangtu we bangunanana kudu ngalarapkeun kana bangunan tradisional anu bahanna tina kai jeung awi, ulah tina tembok.

Saupamana aya anu kataji hayang nyieun pabrik ulah di Kota Campakana tapi kudu di wewengkon Takokak atawa Cibeber, supaya Campaka tetep asri jauh tina polusi.

Lamun karamean Campaka geus nerekab, nya tangtu bakal tepa ka kacamatan sejena saperti Sukanagara, Cibinong, Tanggeung, Pasirkuda jeung Takokak.

“ Kakarak aya Dalem ngancrek dilembur, weuh…., kacida reueusna. Itu rahayat, karepna mah harayang ngagulung Dalem we, ngobrol ngaler ngidul,” ceuk Si Cepot.

“ Alhamdulillah aya Dalem deukeut Kang, baheula mah, nepi ka hese wawuhna,” ceuk Si Dewala, adina. “ Ari dikota kumaha Nya Eung?” ceuk Si Cepot.

“ Apan aya Wakil Dalem jeung Bapa Sekda, jeung deui, teu unggal waktu Dalem di Campaka, ukur poe jumaah, saptu jeung Minggu. Maksudna, supaya urusan urang kidul bisa gancang karopea,” ceuk Si Dewala.

Si Cepot manyun. “ Meuni siga anu nyaho maneh mah Wala ?” ceuk Si Cepot. “ Gaul atuh Kang, tatanya, lain loba imen ka batur teh,” ceuk Si Dewala.

“ Dekah tara imen ka batur kadosadosa. Husnudzon we ka sasaha oge,” ceuk Si Cepot. Si Dewala tangah. “ Tempo atuh Kang, di kota marakbak pangwangunan, di kampung ngeureuyeuh. Ieu ngarana pamarataan,” ceuk Si Dewala.

“ Tuyuuuung, tuyuuung, Aya keneh jalan bucuuuuuut !” ceuk Si Cepot. “ Nya heueuh, loba keneh, Dalemna oge karek sataun leuweuh atuda. Lamun geus sapuluh taun mah, beres kabeh ge meureunan,” ceuk Si Dewala.

“ Tah eta ngarana penyomencol, Wala !” ceuk Si Cepot. “ Penomenal Aka, teu bisa nyebut kitu ge,”

“ Heueuh, penemenyol…..parenyol,“ ceuk Si Cepot.

“ Lah, dasar, boga lanceuk tukang imen, ku teu eureun imen teh, bangun geus kodo kodarna boga lanceuk teh jadi tukang imen,” ceuk Si Dewala bari miceunan runtah kana wadahna.(*)