Prabakesah Dagang di Panjara

Prabakesah nyerengeh lamun aya jalma beunghar jadi pasakitan. Salaku kapala Panjara, geus dem weh keur manehna mah.

“ Kakap ?” cenah ka bawahanana. “ Paus, Bos,” tembal bawahanana. Jang Ipin, Bandar Narkoba, anu kakarak abus ka panjara, ngiplikngiplik duit.

“ Gajih akang mah sapoeeun uing.” ceuk Jang Ipin. “ Maksud?” ceuk Prabaksehah pondok.

“ Mengpeung boga jabatan, gunakeun tah jabatan keur ngala duit, kuring tong dikurungan, sabab kuring teu bisa usaha. Jeung lamun aya anu setor atawa bayareun, urus ku akang,” ceuk Jang Apin. “ Buruhna ?”

“ Saratus kalieun gajih akang sabulan,” Prabakesah unggut-unggutan, “ Okeh,” cenah. Jang Ipin seuri.

Tuluy ngajak sasalaman ka Prabakesah. Ti waktu harita, usaha Jang Ipin lancar sanajan manehna aya di pangberokan.

Si Cepot heheotan bari nempo pemborong anu keur nyieun taman di alun-alun. Manehnya hareungeuheun nempo Jang Ipin keur gogoleran handapeun tangkal kalapa koneng.

“ Har, naha karek bubulanan geus bebas Jang, lain dipanjara teh 20 taun ?” ceuk Si Cepot.

Jang Ipin ngagebeg. “ Panyana teh moal aya anu wawuh, boro make kacamata hideung,” ceuk Jang Ipin.

“ Kabur ?” ceuk Si Cepot. “ Lain Kang, meunang ijin ti Kapala
Sipir, Juragan Prabakesah,” tembal Jang Ipin. “ Mayar?”

Nya heueuh, duit mah maha kawasa Kang. Malahan, usaha dagang Narkoba oge lancar da digolangkeun ku Juragan Kesah,” tembal Jang Ipin.

Si Cepot ngagedig, indit ka Lapas Astina Pura. “ Uing rek mangihan jang Ipin dititah ku dunungan, Raden Gatot Kaca,” ceuk Si Cepot.

“ Euh, lain wayah. Engke we waktu besuk atuh,” tembal Prabakesah. “ Lain geus nyaho adat dunungan uing. Bangun hayang dirikeskeun beungeutna siga Kombayana,” ceuk Si Cepot.

Prabakesah muringis. “ Lain kitu Kang, Jang Ipin keur panas tiris, tikamari disimbut,” ceuk Prabakesah bari muka panto Panjara.

Prabakesah nganteur Si Cepot ka kamar tahanan Jang Ipin. “ Itu geuning keur disimbut ku sarung,” ceuk Prabakesah bari nunjuk ka juru kamar tahanan.

“ Urang hudangkeun ku uing,” ceuk Si Cepot bari teu antaparah jekuk eta anu keur disimbut ditajong. Bantal jeung guguling ngaracleng, sihoreng anu didimbutan teh lain jalma,

Prabakesah seuri koneng. “ Tong loba beja kang,” cenah bari ngasongkeun duit lambaran. Kop eta duit dicokot, bus dikana pesakeun.

“ Duit cokot, manusana laporkeun,” ceuk Si Cepot dina hatena. Ngan ukur jam-jaman, Para Punggawa Astina ngaberok Prabakesah.

“ Apan akang geus dibere duit ku uing,” ceuk Prabakesah ka Si Cepot. Si Cepot ngajebeng.

“ Har, panyana teh mere ongkos keur laporan,” ceuk Si Cepot bari reureundeukan.

“ Pak hakim jeung pak jaksa, kapan uing arek dipecat, keun bae da uing seubeuh, ngahakan duit Narkoba,” ceuk Si Cepot bari ngawih lagu Hidup Di Bui. *)