Gatotkaca can Boga Parahu

Jalma jujur, boga kawani jeung kumisan mah ngan ukur Gatot Kaca, pangsiunan panglima perang nagara Pandawa. Ngan hanjakalna, jalma somodel kitu nasibna ampir sarua jeung di nagara tatangga, Gatot Nurmantio, jendral gagah, urut panglima tentarana. Nepi ka ayeuna, boh Gatot Kaca atawa Gatot Nurmantio can bogaeun parahuna.

“ Ku jalma tukang beberesma sarieuneun lantaran kalobaanana manusa kiwari mah ngabarala, numatak ieu nagara teu daekeun beres roes,” ceuk Batara Kresna ka Lurah Semar.

“ Na ari anu sanes teu kersa beberes kitu, Juaragan Batara ?” ceuk Lurah Semar.

“ Ah, lain kitu, alus anu sejen oge, daekeun beberes lamun geus aya kajadian. Ibarat pamadam kabakaran, dimana-mana aya kahuruan, kakarek maranehna sing teretet. Malahan sakapeung mah sok telat, kaburu seuneuna pareum sorangan,” ceuk Batara Kresna.

“ Sapertos jual beuli lapas panginten ?” ceuk Semar deui. “ Nyakitu, padahal tibaheula oge kitu, karak daek beberes lamun geus aya anu ditewak,” tembal Batara Kresna.

“ Tambi isin panginten,” ceuk Lurah Semar. “ Ari baroga beungeut mah , kitu meureun,” ceuk Batara Kresna. Lurah Semar unggut unggutan. “ Dina sagala rupi panginten ?” ceuk Lurah Semar.

“ Sigana. Kawas kapal kahuruan atawa kapal ti teuleum, sanggeus kajadian karek nyoara,” tembal Batara Kresna.

Jlig Gatot Kaca turun ti langit. “ Kakang Batara nyarioskeun kawula panginten,” ceuk Gatot Kaca. “ Pantes dicarioskeun oge yayi, margi yayi jalma sohor,” tembal Batara Kresna.

“ Sohor kunaon, margi aya dua rupi jalma sohor, ku kahadean atanapi ku kaawonan ?” ceuk Gatot Kaca deui.

“ Eta mah kumaha lalampahan we yayi,” tembal Batara Kresna. Lurah Semar kuram-kireum. “ Leres Aden bade nyalon Raja?” ceuk Lurah Semar.

“ Sarua we anu ngaran Gatot mah, dimana-mana oge nungguan anu ngawadahan. Pan eta nyalon raja teh, bet siga rek nyalon persiden,kudu make tumpak partey sagala.“ ceuk Gatot Kaca.

Luk Lurah Semar tungkul. “ Numawi sesah nya Agan hoyong babakti ka lemah cai teh,” ceuk Lurah Semar.

Batara Kresna nyerengeh. “ Lamun enya boga maksud babakti ka lemah cai mah, teu kudu make jadi raja. Tukang tembok jeung tukang parkir oge bisaeun Uwa,” ceuk Batara Kresna bari permisi rek balik ka Ayodhiapala,nagarana. (*)