Bororaah Mikiran Sajarah

Poe Rebo kamari, di balairung Pawarti, aya semah ti Yayasan Historical Batawi, manehna ngajentrekeun yen urang Cianjur tara malikiran sajarah. Nepi ka aya cagarcagar sajarah anu teu kaurus malar nepika leungitna.

Jalma anu ngadengekeun biantara eta jalma Historical, bati colohok, diantarana: Jang Padil jeung Aki Dehen jeung Jang Deden. Malah ceuk Jang Padil, gedong papak anu aya di Warungkondang geus dijual ka jalma katurunan Cina. Padahal, dihandapeun eta gedong Papak, aya torowongan anu brasna nepi ka urut pasar Warungkondang.

Jang Padil oge, teu pati ngartieun soal sajarah, nepika manehna teu nyahoeun aya masigit leutik di Gekbrong anu kungsi dijadikeun markas tentara pajoang.

“ Boro-boro mikiran sajarah atuda Kang, risiko dapur unggal waktu ngagaur,” ceuk Jang Padil.

Sigana wae, sarua jeung Aki Dehen dina kituna mah. Malah, para inohong tur para pangawasa di Cianjur bangun anu teu hayangeun nyaho soal sajarah, teu hayangeun nyaho Taifur Yusuf, urang Ciloto, A Sucipta anu ceuk Jang Deden, mah, A Sucipta teh salah ngarana. Nepi ka warga Cianjur mah ngalarapkeun papanjang ngaran A Sucipta teh, Adina Mang Sucipta, tukang sandal anu baheula mangkal di Pasar Bojongmeron.

“ Dijieun buku atuh ku Akang,” ceuk Jang Deden.

Si Cepot gogodeg. “ Saha anu rek mayarna, dijual oge can paguh payu,” tembal Si Cepot. Lantaran ceuk manehna, ti jaman Pakuong oge, urang Cianjur mah tara tulas-tulis, malah ceuk Abah Ruskawan mah, urang Cianjur mah ngan ukur nyungur, tara nyatet. Kalakuan kitu teh disebut Budaya Tutur .

“ Rek nangtukeun Hari Jadi Cianjur we kudu kakarayapan ka Perpustakaan Leiden di Nagri Walanda. Bari jeung catetan Walanda harita mah loba pisan kapentingan Kumpenina,” kitu ceuk Abah Kabayan anu unggal poe sirahna sok dibaguded ku Barangbang Semplak.

“ Getrut-getrut weh ngaran Pahlawan dipake ngaran jalan bari teu nyaho alang ujurna,” ceuk Ki Dehen. Ari kuduna mah, Ki Dehen salaku juru warta ngabogaan catetan ngeunaan sajarah. Jang Dehen ngaharewos,”Teu gaduh modalna, apan kudu survey, gadag-gidik, waregah asana teh,”Atuda enya sigana mah, tibaheula oge juru warta kukurusukan Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar.

“ Nulis sajarah atawa pahlawan moal aya nu mayar, komo kudu ditagihkeun ka kuburan pahlawan mah, lapur,” ceuk Ki Dehen.

Lila lila teu puguh dongengna, jalma ti Yayasan Historikal teh langsung we nutup ku assalamu alaikum bari ngaraleos rek ka Gunung Padang cenah.(*)