Tanda Kiyamat, Geus Euweuh Aki-Aki

GENERASI kolot teu gampang dibasmi ku barudak ngora, sanajan barudak ngora eyak-eyakan hayang nyieuhkeun aki-aki tina sagala widang kahirupan, utamana mah sagala rupa anu nyangkut dina urusan pamarentahan.

“ Aya keneh wadahna keur urut PNS mah di PWRI, Persatuan Wredatama Republik Indonesia. Atawa, lamun di Pandawa mah, POP, Persatuan Orang Pikun,” ceuk Si Cepot ka adi-adina.

Beda jeung pagawe swasta, saperti pagawe pabrik palastik atawa pabrik kulit, di Cianjur, angger we pamingpinan saumur-umur tara diganti. Ngan hanjakal, lamun manehna geus maot, pabrikna sok bubaran.

Ari anu disebut “tua-tua keladi” mah ayana di para alim-ulama, sabab beuki kolot elmu jeung pangaruhna beuki jadi. Lamun dipasantren mah sok disarebut “kyai sepuh” nyaeta kyai unggulan anu gede pisan pangaruhna kalayan hese pisan gantina.

“ Can aya anu bisa ngelehkeun Ajengan Elim, ti Bojongherang, anu saumur-umur jadi pupuhu MUI Cianjur. Atawa Mama Koko ti Warujajar, jagona Al Ihya Ulumuddin,” ceuk Lurah Semar. Si Dewala ngacung.

“ Ayeuna mah, Dalem Sepuh, Almukarom Tjetjep Muchtar Soleh, moal bisa kaelehkeun ku barudak ngora, utamana mah dina widang kanagaraan atawa pupulitikan,” ceuk Si Dewala.

“ Satuju, saluuuuut, pantes jadi anggota DPR Pusat oge,” ceuk Si Cepot.

Sigana kitu, Calon Persiden RI ngagupay wawakilna, kyai gerot, Kyai Ma’ruf Amin. Eta Kyai Ma’ruf lamun di Cianjur mah Ajengan Elim. Sigana bae, saupami kersaeun. Isuk pageto bisa jadi Wakil Bupati Cianjur. “Panuju, keun bae pasantren Bojongherang mah ku uing,” ceuk Si Dewala.

“ Diwurukan?” ceuk Si Cepot. “ Ah, lain, dibanjuran we bisi panaseun,” tembal Si Dewala. “ Masina oge pelak kalapa di sisi jalan, make kudu dibanjuran,” ceuk Si Cepot deui.

Lurah Semar gogodeg, ceuk manehna, ayana aki-aki atawa budak orok di alam dunya, ngarupakeun hiji totonden, poe kiyamah lila keneh. Sabab, geus deukeut ka kiyamat mah moal aya aki-aki jeung orok. “ Ceuk saha eta teh Bapa ?” ceuk Si Cepot.

“ Cenah mah hadits, teuing hadis Doif, hadits Marfu atawa Hadits Maudzu, teu apal sanadna. Tanyakeun we coba ka Doktor Abah Ruskawan,”tembal Lurah Semar bari indit ka nu bala, rek ngarit.*)