Dikamanakeun Duitna Pak Rt ?

Cenah, duit RT di Desa Tumaritis
geus cair. Warga geus narungguan
di Pos Ronda anu dijadikeun kantor
RT, majarkeun teh sugan we
kacakclakan sabatang-batangeun
udud mah. Nalika Ketua RT 1,
Dawala alias Petruk datang. Warga
reang marenta muntah.
“ Sapuluh juta lima ratus Perak,
cik atuh sabatang mah miluan
ngenyot,” ceuk Jang Aris jeung Kang
Dehen.
“ Kenyot we ciibun isuk-isuk,”
ceuk RT Dawala bari manyun.
“ Naha ?” ceuk Jang Dehen.
“ Duitna oge ku Lurah, alias ku
bapa uing,” tembal RT Dawala.
“ Ah, teu bisa kitu, tong loba wadul
jeung uing mah, nyieun anggaranana
oge nyaho di kantor DPMD hoyah
!” ceuk Jang Dehen.
RT Dawala nyengir.
“ Daek samedin ngan ukur kabagean
1.750 Perak, cenah gajih RT
satauneun,” ceuk RT Dawala.
Si Cepot lanceukna nyampeurkeun.
“ Lain protes atuh, geus nyaho
bapa urang mah, salaku Lurah,
gembul pisan. Duit RT mah, duit
RT we montong diulinkeun ku Lurah,
Onyong,” ceuk Si Cepot.
“ Pan Aka oge apal, RT mah teu
boga kakawasaan, jabatan ngan ukur
dampal suku, pagawean unggal usik
ari nyatu cukup ku keusik,” ceuk
RT Dawala.
Si Cepot ulak-ilik kana hatong
anu keur dicekelan ku RT Dawala.
“ Geuning eta meuli hatong, batian
meureun ?” ceuk Si Cepot.
“ Narima hatongna wungkul, tiheula
mah haregana ngan 600.000 Perak,
barang geus aya hatongna ujug-ujug
naek jadi 800.000 Perak, boro-boro
bati atawa komisi, ngan ukur bisa
ngalamotan hatong we uing mah,”
tembal Si Dewala bari maledogkeun
hatong kana tangkal jambu batu.
Kepluk jambuna murag terus
dipulung ku RT Dewala.
“ Lumayan keur maledog jambu,
barina oge da tara dipake ieuh.”
Ceuk RT Dawala.
“ Lamun aya bangsat ?” ceuk Si
Cepot.
“ Takolkeun we kana huluna,”
tembal Si Dewala.
Kurunyung Pak Ulis Mamat bari
mamanggul buku satumpukan.
Gubrag eta buku ditunda di Pos
Ronda.
“ Telat-telat ge datang, malum
pangusahana Kian Santeg mah kere,
ngagoreng ku gajihna,” ceuk Ulis
Mamat.
Si Cepot namprak ka Ulis Mamat.
“ Komisina atuh ?” ceuk Si Cepat.
“ Lah, ukur kesang, hayang embung
kesang ?” ceuk RT Mamat deui
bari ngusapan beuheungna.
Si Cepot nyabak bedog petokna.
“ Kabeh we kesang, nasaha anu
gableg komisina !” ceuk Si Cepot.
Ulis Mamat muringis.
“ Nya bapa didinya atuh salaku
Lurah,” ceuk Ulis Mamat bari
ngaleos, bangun anu embung
papanjangan.
Si Cepot manggihan bapana.
“ Ari jadi Lurah sing iceus, maenya
duit RT dikeukeuweuk bari jeung
teu mere komisi tina barang
beulianana,” ceuk Si Cepot kabapana.
Lurah Semar gigideuk.
“ Ujang, sing eling, bapa mah
salaku lurah, ngan ukur nanggung
jawabkeun pangaluaran eta duit.
Barang anu dibeuli ngan ukur barang,
proyekna bari jeung nombok, teuing
saha anu nyaneut kauntunganana.
Hayang tea mah, euweuhkeun we
atuh duit RT teh tinimbang jadi fitnah
ka sararea,” ceuk Lurah Semar.
“ Beu, euweuh anu ngaraku
geuning,” ceuk Si Cepot.
Si Dewala nyerengeh.
“ Aka, maenya tina 10 juta leuwih
ka RTna ngan 1750, cik atuh bantuan,
gugat tah ka Kantor Pos Pemda
Pandawa teh, ulah ngalicikan anu
leutik,” ceuk RT Dewala.
“ Ka Kantor Pos ?” ceuk Si Cepot
bari kerung.
“ Heueuh da ka Pangadilan mah
moal laku, sarua jalma bareukieun
duit,” ceuk Si Dewala bari ngaleos
rek ngitung duit hasil Bantuan RT
keur meuli beas sakarungeun. *)