Sabda Pandita, Kade Bisi Eleh, Era Jang !

Di Astina Pura, ceuk calon Raja,
Raden Jaka Widadi, geus euweuh
jalma ngora anu payus jadi calon
wawakil raja. Sanggeus dijejer-jejer,
sakabeh jalma ngora anu ngasongngasong
beungeut ka manehna,
estuning euweuh anu kapake.
“ Naon margina teu kaanggo anu
aranom Raden ?” ceuk Batara Kresna
anu harita nganjang ka Astina Pura.
“ Ah, mung sarupi we Kakang
Batara,” tembal Raden Jaka Widadi.
“ Muhun, anu sarupi teh naon ?”
ceuk Batara Kresna deui bari mesem.
“ Kurang kolot,” tembal Raden Jaka
Widadi pondok.
“ Apan aya Aki Semar Raden.” Ceuk
Batara Kresna.
“ Aki Semar mah lain kolot,
kokoloteun eta mah Kakang,”
“ Ari Resi Kombayana ?”
“ Anu eta mah kokolot begog,”
Ceuk manehna, anu bener-bener
kolot kalayan asli kolotna, dipikolot
ku sarerea jeung kolot dina sagala
halna iwal ti Pandita Bisma.
“ Janten Raden bade milih wawakil
Pandita Bisma ?, Moal sepuh teuing,
yuswana parantos 75 taun “ ceuk
Batara Kresna.
“ Geuning di Malaysia oge, Perdana
Menteri anu anyar kapilih umurna
82 tahun, urang ngeunteung kadinya
we Kakang Batara,” ceuk Prabu Jaka
Widadi.
“ Nya atuh kumaha salira we da
mung salira anu tiasa nangtoskeun,”
ceuk Batara Kresna bari amit mundur
rek ngulincer ka nagara Amarta Pura.
Di Tapel Wates nagara Amarta Pura,
Batara Kresna tepung jeung rombongan
panakawan, Lurah Semar saparakanca.
“ Haturan Kakang Batara, kumaha
saurna info ti Astinapura, saha anu
janten wawakil calon raja teh, sun ?”
ceuk Lurah Semar.
“ Geus ditetepkeun, Uwa. Jalma
anu pangkolotna, nyaeta Pandita Resi
Bisma,” tembal Batara Kresna.
“ Kutan,” tembal Lurah Semar
pondok. Anak-anak Lurah Semar
pating olohok.
“ Padahal Resi Bisma mah teu masang
Baligo siga Kang Imin nya Bapa,”
ceuk Si Cepot.
“ Atuh Bapa uing we sina nyalon ti
kamarina ari kudu ku kolot mah,”
ceuk Si Gareng.
Lurah Semar molotot.
Sigana mah kabeneran, Resi Bisma
liwat ka eta rombongan anu keur
galuntreng ngaromongkeun.
“ Ngabahas naon ?” ceuk Resi Bisma.
“ Katuran Pak Wakil Raja !” ceuk
panakawan bari narewak leungeun
Resi Bisma, kecrot-kecrot
dicariuman.
“ Naon tea ieu teh, asa rareuwas,
karek oge narima ondangan ti Calon
Raja, geus ribut, ?” ceuk Resi Bisma.
“ Kakang Resi pisan anu kapilih ku
Calon Raja Jaka Widadi, sun,” ceuk
Batara Kresna.
“ Syukur Alhamdulilla, kalayan teu
kaimpi-impikeun acan. Tangtu we
ditampi kuastakalih, na saha jelemana
anu teu hayang jadi wawakil raja,”
tembal Resi Bisma.
“ Apan Mama Resi mah parantos
sepuh ?” ceuk Si Cepot.
“ Beu, Pot, Ama mah tua-tua keladi,
kaluhur 75 ari kahandap mah 57,
geus waktuna para Pandita milu
ngabina umat salaku pamarentah
langsung. Jeung deui, apan gajihna
gede pisan. Hatur nuhun…hatur
nuhun. Darukung we Ama
kusadayana. Kade bisi eleh, Ama
era …jang,” ceuk Resi Bisma bari
nuluykeun lalampahanana ka
Karajaan Astinapura. *)