Caleg Napi Koropsi, Yes !

SANAJAN hayoh wae dibiantarakeun
(dipidatokeun) yen Calon Legislatif
teu meunang make duit tapi keukeuh
we di Nagara Astina mah, caleg jujur
tutur kere mah tara meunang sora.
Malah ceuk Jang Kushendar, urut
Caleg PKB, manehna ngawur-ngawur
duit beak 150 juta Perak, sorana ngan
ukur meunang tilu siki, maneha jeung
indung bapana.
“ 600 juta Perak keur Caleg
Kabupaten, sigana meunang,” ceuk
Jang Kushendar.
Malahan, aya Kang Engkos, padagang
Pasar Cipanas, ceuk beja nepika beak
1,5 milyar Perak kakarek meunang
sora.
“ Teu mahi 300 juta oge, kalaut sayah
ge,” ceuk Om Nico, urang Cibadak,
Pacet.
Si Cepot ngacungkeun peureupna.
“ Ada uang abang sayang, taka da
uang….sora melayang,” cenah.
Ditembalan ku adina,” Maju tak gentar
membela yang bayar !”.
“ Ana kitu mah pantes, Caleg mantan
koroptor ku Bawaslu di ‘yes’ keun.
Sabab, anu sejen mah teu barogaeun
duit,” ceuk Si Cepot.
Soal Caleg Koruptor, kiwari keur
jadi pacengkadan antara dua lembaga
nagara di Nagara Garuda Paksi. Ari
ceuk KPU ulah diilukeun ngan ceuk
Bawaslu, salaku pangawas pamilu,
dimeunangkeun. Malahan, kungsi
aya Calan Bupati mantan koruptor
kapilih deui.
“ Eta hartina, loba rahayat anu satuju
ayana koruptor di eta nagara,” ceuk
Si Dewala.
“ Anu penting baranghakan rahayat
mah, sacoblosan cepe,” ceuk Si Cepot.
“ Rugi nya aka, ari urang nyoblos
iklas, maranehna angger we maling
anggaran,” ceuk Si Dewala.
“ Heueuh, buktina mah, loba anggota
Dewan tara milu sidang-sidang acan,
boro-boro mikiran rahayat,” ceuk Si
Cepot.
Lurah Semar gigideug.
“ Asa mending keneh baheula, rahayat
teu kudu make milu pilihan. Cukup
we diatur ku Partai tinimbang loba
pima’siateun siga ayeuna,” ceuk Lurah
Semar.
Si Cepot nyengir.
“ Apan Caleg mantan koruptor teh
diasongkeun ku partaina Bapa,” ceuk
Si Cepot.
“ Coret ku KPU naon hesena, make
kudu ngalibetkeun Bawaslu anu tugasna
salaku pangawas,” ceuk Lurah Semar.
“ Lieur….lieur…….Bapa,” ceuk Si
Cepot.
Gejlig Gatot Kaca turun ti langit.
“ Ceuk kawula oge, koruptor mah
kudu dipodaran. Geus yakin maranehna
mah ngaruksak duit nagara jeung
matak ngamiskinkeun rahayat, montong
diasuh,” ceuk Gatot Kaca.
“ Leres Agan, ari ngan saukur diberok
(dipanjara) bari disenangkeun
dipangberokanana mah, rupina moal
kapokeun,” ceuk Lurah Semar.
“ Kalahka beuki loba anu nurutan,
lantaran lamun ngumpulkeun gajih
mah nepi ka pangsiun oge moal
janten samilyar-milyar acan,” ceuk
Si Cepot.
“ Lamun hayang boga pangsiun gede
mah nya Aka, meuningan koropsi
atuh,” ceuk Si Dewala.
Gatot Kaca unggut-unggutan.
“ Lamun pamingpin jeung wakil
rahayat geus teu baroga moral, tinangtu
ieu nagara bakal tereh bubar,” ceuk
Gatot Kaca bari nenjrak bumi, kabur
deui ka langit. *)