Anggota Dewan, Hutang Reang Can Gajihan

SANAJAN geus dilantik jeung
disebut Yang Terhormat, Aswatama
leumpangna kalahka rumohpoy,
siga anu kurang jajan. Palebah
papanggih jeung jalma, beungeutna
sok ngabalieur, siga anu eraeun.
Sakapeung nyerengeh haseum bari
jeung dampal leungeuna tariis.
“ Kaduhung ngawakilkeun ka
jelema leuleus,” ceuk Si Cepot.
“ Na Kang Cepot milih ana kitu?
Apan beda Dapil…? “ Aswatama
malik nanya.
“ Ari geus jadi wawakil rahayat
mah, nya ngawakilan sarerea atuh,”
tembal Si Cepot.
Si Gareng norojol.
“ Anu Dapil mah uing, ngan ongkos
kampanye can diberesan,” ceuk Si
Gareng.
“ Hampura atuh Reng, pan ana
can gajihan. Masang iklan oge apanan
can dibayaran,” ceuk Aswatama.
“ Na iraha rek mayarna ?” ceuk
Si Cepot.
“ Engke we Pot, ku duit Aspirasi,
taun hareup, geura nyieun proposal
we,” ceuk Aswatama.
“ Pan kamari enggeus ngajukeun,
geuning teu ditarima,” ceuk Si Cepot.
“ Proposal naon karah ?” Aswatama
melong beungeut Si Cepot.
“ Ngadu bangkong saratus jutaeun,”
tembal Si Cepot.
“ Atuda gede teuing,”
“ Pan bangkongna oge saoplet,
aya tilu karung mah,” cdeuk Si
Cepot.
“ Meureun euweuh kantor Dines
anu nagging jawabna ngadu bangkong
mah,”
“ Ceuk saha, pan aya Kantor Dines
Kacaian anu baheula mah Kapala
Dinesna H Oting, Sekda ayeuna,”
tembal Si Cepot.
“ Baseuh meureun ?” Ceuk
Aswatama.
“ Puguh we rancucut, jibrug, “
tembal Si Cepot.
Di Kantor DPRD Tumaritis,
katempo anggota dewan anyar loba
anu hulang-huleng. Malahan geus
aya anu teu milu sidang.
“ Kamarana nya ?” ceuk Si Cepot
ka Kang Sapturo, urang
Bojongpicung.
“ Duka atuh Kang, milarian acis
panginten,” tembal Kang Sapturo.
“ Kanggo naon kitu ?”
“ Nya kanggo mayar sambetan
atuh, apan can gajihan bari jeung
reang hutang.” Tembal Kang Sapturo.
“Na aya kitu anu nambutkeun ?”
ceuk Si Gareng pipilueun nanya.
“ Bejana mah Bang Jabrig,” tembal
Kang Sapturo pondok.
Ayeuna mah, ceuk Kang Sapturo,
karek meunang gelar we Yang
Terhormat bari can aya duitan. Teuing
kumaha malikeun modal, komo anu
beak samilyar perak mah.
“ Na aya kitu Kang ?” ceuk Si
Cepot.
“ Bejana mah aya “
“ Ari akang beak sabaraha ?”
“ Ah, Akang mah cukup we ku
kulhu jeung doa salamet anu
dibagikeun ka tatangga,” tembal
Kang Saftoro.
“ Geuning kengeng ?”
“ Ari takdir mah teu bisa dipungkir
Kang Cepot. Anu teu boga salaki
oge teu weleh anakan,” ceuk Kang
Safturo bari abus ka rohangan sidang.
Ti tempat parkir, Kang Jeny keur
naek tangga. Katempo ti luhur
kopeahna nyengcle. Kang Jeny mah
masih keneh bisa ngobral seuri
lantaran jadi dewanna kadua kali.
Saperti biasa panggih jeung jalmi,
uluk salam anu jadi ciri. Pan eta
PKB mah loba santri jeung kyai.
Lumayan Partaina geus rada matri,
teu siga kamari, ngan ukur jadi partei
teri.
“ Nuhun nya Kang, abdi bade teras
sidang,” ceuk Kang Jeni bari asup
ka rohangan sidang anu bihari.
“ Nuhun naon nya aka ?” ceuk Si
Gareng mari nepak ka lanceukna
Si Cepot.
“ Sigana mah bakat ku atoheun,”
tembal Si Cepot.
“ Atoheun naon kitu ?” Si Gareng
nyureng.
“ Tara dipentaan,” ceuk Si Cepot
bari nurugtug turun tina tangga. (*)