Ngawakilan anu Milu Baranghakan

ku : Kang Rudy AS

ATUH Pot, da moal daekeun
rahayat dibagi jukut mah, da lain
domba, salila rahayat hayang dibere
duit mah, pasti koroptor anu bakal
meunang,” ceuk Prabakesah.
“ Ari kitu mah, kudu diumumkeun
ka rahayat, Prabakesah, Caleg
koruptor, ulah dipilih,” ceuk Si
Cepot.
“ Hade tah, pamikiran teh Pot,
sabab beuki nyebar eta pangumuman
tangtu bakal leuwih loba anu milih.
Sakalian bagikeun ieu kaos anu aya
tulisan ’I Love Koruptor’, pasti
raresepeun,” ceuk Prabakesah bari
mikeun kaos ka Si Cepot.
Si Cepot mawa eta kaos I Love
Koruptor tea terus dipakekeun
ka Si Jalu, domba ingon-ingona.
Gebot Si Jalu digebug ku
sapunyere. Si Jalu lumpat bari
tutubruk satabrang-tabrang.
Barang nempo Prabakesah, mata
Si Jalu ngadadak beureum. Suku
hareupna kokoreh. Sebrut lumpat.
Jebrud nubruk Prabakesah nepi
ka ngacleng ka pacilingan.
Gorowok ibu-ibu anu keur
nyeuseuheun garogorowokan.
“ Koroptor edan, koroptor edan
!” ceuk eta ibu-ibun bari llaumpatan,
barijil ti pacilingan. Kacaritakeun,
Prabakesah NGAWAKILAN ANU
MILU BARANGHAKAN
Sanggeus Prabakesah divonis
hukuman koropsi, manehna buruburu
milu nyalon legislatif. Sabab,
eta pisan jabatan anu gede duitna
tur teu kudu make urusan karir
sagala.
Beda jeung PNS, legislatif mah,
teu make kudu nungguan naek
golongan. Malahan, PNS mah, nepi
ka aki-aki, golongan opat,
pangluhurna, gajihna ngan ukur
4.000.000 Perakan. Komo geus
pangsiunan mah, paling unjul 3.900
sanggeus gawe leuwih ti 30 taunan.
Kitu oge lamun boga jabatan. Pagawe
biasa mah nikreuh we golongan tilu
nepi ka pangsiun.
Dibandingkeun pagawen pulisi
jeung tentara oge beda, hayang
ngagedean gajih kudu meakeun
waktu. Malahan aya anu nepika
cetuk huis, ngan ukur nepi ka pangkat
kopral.
“ Ujug-ujug cle, lamun di Pusat
mah, Jang, gajihna 120 juta, lamun
di Kabupaten ukur 12 juta, encan
tunjangan, bati tina dana aspirasi
jeung sogokan tina nyatujuan
anggaran. Malahan reses bari
ulin oge dibayar,” ceuk
Prabakesah.
“ Kekeke, ari ente Kesah, mantan
Napi Koruptor ngawakilan saha
karah ?” ceuk Si Cepot.
“ Kieu Pot, kahiji dinagara urang
mah loba keneh karyawan koruptor
tinimbang anu jujur tah uing
ngawakilan eta. Kaduana ngawakilan
jalma anu milu baranghakan tina
ladang koruptor. Kikituna, uing
dijamin meunang dina pilihan,”
tembal Prabakesah.
“ Paingan lamun kampanye sok
ngabagi-bagi duit,” ceuk Si Cepot.
“ Nya heueuh teu jadi nyaleg sabab
teu lulus dina pamariksaan
kasehatanana. Lain gelo atawa
panyakit jantung, Prabakesah potong
tulang tonggongna sanggeus ditubruk
Si Jalu tea.
“ Kudu dikitukeun tah koruptor
mah,” ceuk Si Jalu, bari ungas ingus
kana kaos I Love Koroptor anu masih
keneh napel dina awakna. (*)