Kang Oik Jeung Kang Dehen Kapan Akang Mau Dipilih

“ Kang Oik jeung Kang Dehen,
kapan akang mau pilihan, saya Cepot
sudah tak tahan, nyamuk-nyamuk
seliweran,” ceuk Si Cepot bari ngawih
lagu dangdut, Hidup Dibui.
Lurah Semar anu keur ngadengekeun
curinghak.
“ Naon maksudna ?” ceuk Lurah
Semar.
“ Bapa mah sok ‘kepo’ hayang
nyaho maksud batur,” ceuk Si Cepot.
“ Heueuh, naon make nyebut Jang
Fikri jeung Jang Deni Hendra sagala
?” ceuk Lurah Semar.
“ Ari Bapa,na da kuring mah nyebut
Kang Oik jeung Kang Dehen, cenah
maranehna salaku senior kelas
bantam, geus siap tanding dina
pilihan Ketua PWI Kabupaten
Cianjur,” tembal Si Cepot.
“ Kutan, panyana teh rek nyalon
Bupati, lain engke tahun 20 eta mah
?” ceuk Lurah Semar.
“ Bapa, atuh Bapa, cepilna
kahareupkeun, sok salah denge,
bangun anu loba teuing ngadengekeun
beware hoax,” tembal Si Cepot.
Teu kungsi lila torojol Kang Oik
jeung Kang Dehen nyalampeurkeun.
“ Heboh, geunjleung, naon ieu
teh, batur mah can naon-naon.” ceuk
Kang Oik.
“ Alus we lah, keun wae sina
geunjleung ti ayeuna, milih mah ka
saha we Kang Oik,” ceuk Jang Dehen.
Kang Oik merengut. Dina pikirna,
omongan Kang Dehen salah. Kuduna
mah kieu : Sok wae geunjleung ti
ayeuna, anu penting dina waktuna
milih Oik,”.
Pok Kang Oik nyarita.
“ Bagian ngageunjleungkeunnana
nya cocok pisan Kang Dehen. “
ceuk Kang Oik.
“ Ari anu kapilihna ?” ceuk Kang
Dehen bari rot nginum cikopi jeung
gegedohna. Atuh gegedohna ramiping
dina biwirna.
“ Dasar aki-aki,” ceuk Si Cepot
dina hatena. Padahal, Kang Dehen
mah can jadi aki-aki. Masih sumedeng
keneh nyandung tilu mah.
Kang Oik nyerengeh.
“ Kami atuh anu kapilihna mah,”
tembal Jang Oik.
Lurah Semar nyerengeh.
“ Eum, ambuing-ambuing, sukur
aya barudak ngora anu masih keneh
sumanget ngurus organisasi
pangriweuhna sadunya mah. Hartina,
generasi muda geus harirup dina
widang kapingpinanana. Ngan kade
ujang bisi tiporos siga anu enggeusenggeus,”
ceuk Lurah Semar.
Kang Dehen nulak cangkeng.
“ Hudang deui we tiporos mah,
asal lombangna tong jero teuing,”
ceuk Kang Dehen.
Si Cepot ngajebi.
“ Lain tiporos atuh bapa, tisuksruk
!” ceuk Si Cepot.
“ Maksud ?” ceuk bapana.
“Kieu laguna: Niat jadi pangkat
kantun kagorengan. Batan meunang
tisusuksruk kana durukan.” Ceuk
Si Cepot.
“ Ih, amit-amit,” ceuk Kang dehen
jeung Kang Orik ampir bareng.
Riungan bubar lantaran kaburu hujan
ngagebret, gede pisan. (*)