Sarungpait Sohor Ku Dablong

Ampir rek sarua sohorna antara
Nyai Sarungpait jeung Si Cepot.
Bedana, Nyai Sarungpait sohor ku
dablongna ari Si Cepot sohor ku
pikaseurieunana. Saha jelemana
anu teu wawuheun ka ngaran Si
Cepot, nyakitu deui Nyai Sarungpait.
Ku dablongna nepi ka ampir sakabeh
jalma nyaho ka ngaran Nyai
Sarungpait. Komo sanggeus
didangdanan baju pulas oranye ku
pulisi mah.
“ Lah, beuki geulis we Nyai
Sarungpait teh, euy,” ceuk Bahureksa,
dendawa ti leuweung Dandaka.
“ Geulis we ceuk jurig mah,” ceuk
Si Cepot.
“ Bangun ngenes-gemes ka Nyai
Sarungpait teh Pot ?” ceuk Bahureksa
bari ngebrehkeun sihungna.
“ Atuda ngaleuwihan sohor ti ngaran
uing,” tembal Si Cepot.
“ Boro-boro ngaleuwihan ngaran
ente Pot, malahan Dalem Cianjur
jeung Rektor Unsur oge liwat ku
Si Nyai Geulis mah,” ceuk Bahureksa.
Si Cepot nyerengeh.
“ Kumaha tah ka ngaran Saef
Lukman atawa Oden Junaedi ?”
ceuk Si Cepot.
“ Liwat……Pot,” tembal Bahureksa.
“ Ana kitu mah liwat kabeh, kumaha
lamun Choerul Anam jeung Ajengan
Elim ?”
“ Teuing tah, ngomongkeun ajengan
mah sieun kawalat,” ceuk Bahureksa.
Si Cepot seuri deui.
“ Aya kasieun mah odong-odong
ge,” ceuk Si Cepot.
Ceuk Si Cepot, sabenerna di ieu
dunya loba pisan tukang ngawadul.
Komo anu nyarekel jabatan mah.
Aya anu ngomongkeun rek sakali
we ngajabat teh. Tapi ari geus pek
mah, hayang deui-hayang deui.
“ Jadi pamingpin mah Pot ngareuna
atuda,” ceuk Prabakesah.
“ Ngeunah kumaha, loba duit lain
?” ceuk Si Cepot.
“ Ah, lain ku loba duit-duit teuing
da jalma swasta oge leuwih loba
duitna mah,” tembal Burisrawa.
“ Heueuh, ngeunah kumaha atuh
?”
“ Hanyang nyaho ngeunahna,
ngawadul oge ditarurut ku rahayat,”
ceuk Burisrawa bari ngagiyet Joged.
“ Disini senang-disana senangdimana-
mana oge gue senang,” ceuk
Burisrawa.
“ Senang nahaon ?” ceuk Si Cepot.
“ Senang ngawadul Pot, pilih saya,
harga murah, bengsin turun, rahayat
sejahtera, eh, anu beungharna ngan
limaan,” ceuk Burisrawa.
“ Maksud ?” ceuk Si Cepot bari
melong.
“ Matak, dewek mah, kajeun teuing
jadi pamingpin jurig tinimbang jadi
manusa balangsak,” ceuk Burisrawa
bari babacaan. Peledug haseup. Les
manehna ngaleungit.*)