Latihan Nembak DPR

Dua sirah anggota DPR Pandawa
ampir bolong. Untung we jalmana
parendek. Pelor anu nojo ka
manehna pating sariet luhureun
tihang kopeah eta anggota DPR.
Komo anggota DPR anu awewe
mah nepika jilbabna nyingsat
kasipat pelor.
“ Hehehe, pelor nyasar, itu
barudak keur latihan nembak,”
ceuk Patih Sangkuni bari nyerengeh.
“ Sakitu kuring ampir paeh, ente
mah kalahka nyerengeh,” ceuk
Bratasena bari nempokeun kuku
Pancanaka.
“ Daek busung Bima, teu ngahaja,”
ceuk Patih Sangkuni.
“ Teu ngahaja naon ari ente, lamun
teu ditojokeun kadieu nya moal
nepi atuh pelorna. Loba uget ente
mah,” ceuk Bima deui bari molotot.
Bima ngagidig ka lapangan
tembak anu tempatna kawilang
rada jauh ti gedung DPR. Kasampak
Aswatama keur ngeker bedil ka
gedong DPR.
“ Keur naon ari maneh Tama ?”
ceuk Bima bari ngajeuwang bedilna.
“ Hehehe, nuju latihan Kang
Bima,” tembal Aswatama.
“ Latihan naon ari maneh,
nojokeun bedil ka gedong DPR
?” ceuk Bima deui.
“ Muhun latihan…..ngabedil
DPR, hanjakal we euweuh anu
keuna,” ceuk Aswatama.
Gejlik Gatot Kaca turun ti langit.
Kerewek newak Aswatama.
“ Ti iraha ente jadi teroris, apiapi
latihan padahal boga maksud
kurangajar,” ceuk Gatot Kaca.
“ Ampun Raden, kuring teh keur
latihan nembak,” ceuk Aswatama
bari pupuringisan.
“ Heueuh, latihan nembak DPR,
kuring ge nyaho. Eta geuning congo
bedil ditojokeun ka gedong DPR,”
ceuk Gatot Kaca.
Torojol Patih Sangkuni datang.
“ Kekeke Kaca, Si Tama teh bener
keur latihan, pelorna nyasar ka
gedong Dewan, untung keneh teu
keuna kana hulu anggota Dewan,”
ceuk Patih Sangkuni.
“ Make jeung kudu latihan nembak
sagala, apan Si Tama teh lain tentara
lain pulisi, na rek perang jeung
nahaon. Cik atuh pake otak teh
Kuni, bangun hayang diwejek ku
kawula,” ceuk Gatot Kaca.
Aswatama nyengir.
“ Hampura we atuh Raden, kakara
nyaeta latihan nembak DPR na
oge,” ceuk Aswatama.
Patih Sangkuni nepak Aswatama.
“ Sok salah ngomong, tong make
DPR atuh ngomong teh, latihan
nembak weh kitu,” ceuk Sangkuni.
“ Leres Paman Patih, mung moal
nepi ka DPRD pelorna, saupami
latihan nembak wungkul mah,”
ceuk Aswatama.
“ Atuda belet pisan sia mah,
ngerakeun aing, kumaha mun aing
salaku palatih kababawa eunyeuh,
!” ceuk Patih Sangkuni bari
nyangereng.
Gatot Kaca ngagiringkeun
Aswatama sakalian jeung Sangkuni
ka Karajaan Pandawa. Maranehna
kudu nanggung jawabkeun naon
anu geus dilakonan ku manehna.
Sabab, ieu kajadian teu cukup ku
ngan ukur salse ku pangakuan
Patih Sangkuni anu nyebutkeun
pelor nyasar ka DPR kunu keur
latihan.
“ Lamun aya nu modar oge,
keukeuh we nyah keur latihan,”
ceuk Gatot Kaca bari ngasupkeun
eta dua urang Astina ka
pangberokan. (*)