Balap Motor Bari Masantren di Ciharashas Euy!

KAMARI, poe Senen, Kang
Yudi Ferdiana, Kadispora Cianjur,
ngumumkeun, cenah, Dalem
Cianjur rek ngawangun sirkuit
balap motor anu ceuk urang
Batawi mah disebut Road Race.
Tempatna di Ciharashas, Cilaku,
lebakeun pasantren Uyut Mama
Suj’i.
“ Heueuh, dimana we, anu
pentingna mah aya, tinimbang
barudak gagauran di Terminal
Pasirhayam,” ceuk Kang Gawel,
pangasuh jawara Road Race sa
Cianjur.
“ Naha teu jadi di Mande,” ceuk
Si Cepot bari ngaberebet, sanggeus
nyelah motol gundulna.
“ Teu keur maju mah tong di gas
atuh Kang,” ceuk Kang Gawel.
Jep sora motor teh jempling,
dipareuman ku Kang Gawel.
“ Kieu Pot, cenah, ceuk
Juragan Yudi, susuratan taneuh
anu di Mande teh can rengserengse.
Sedengkeun barudak
geus nyered, malahan geus
aya nu jadi jawara nasional
sagala,” tembal Kang Gawel
bari nilik-nilik pakean Si Cepot
anu sarwa bodas pakean jeung
kopeahna.
“ Kang Cepot teh rek balap atawa
rek ka madrosah ?” ceuk Kang
Gawel.
“ Nyaeta, tadina mah, rek milu
balap bari masantren di Ciharashas,
rek ngaguru kaduaan nyaeta ka
Ajengan Hidayat jeung ka Ustad
Gawel,” ceuk Si Cepot.
Kang Gawel nyerengeh.
“Kuring mah lain ustad, Pot,
mantan calon Dalem Cianjur,”
ceuk Kang Gawel.
“ Euleuh, hapunten atuh Juragan,
sim kuring kurang hurmat,” ceuk
Si Cepot.
“ Teu nanaon, Pot, kuring
ge da jalma biasa. Ngan, kuring
teh boga kahayang, nyalurkeun
barudak ulah nepika ngabret
momotoran di jalan raya, matak
cilaka. Matak, ti baheula,
kuring teh teu petot-petot
usulan ka Kangjeng Dalem
Cianjur, hayang boga sirkuit.
Alhamdulillah ayeuna geus
tinekanan. Nuhun Kang Ipang
“ ceuk Kang Gawel.
“ Ari kuring meunang miluan
babalapan ?” ceuk Si Cepot.
“ Meunang, ngan ulah dina sitkuit,
Kang Cepot mah dina galengan
we balapna,” tembal Kang Gawel.
“ Har, naha ?” ceuk Si Cepot
deui, pondok.
“ Kahiji, bisa tumbrukan jeung
batur, kaduana olok bengsin,
katiluna ulah make motor anu
batur, bisi ruksak,” ceuk Kang
Gawel.
Si Cepot nyerengeh.
“ Abongkena mantan Cabub,
Kang Gawel mah, apal wae,” ceuk
Si Cepot bari nungtun motorna.
“ Tumpakan atuh Kang ?” ceuk
Kang Gawel.
“ Nyaeta atuh, teu bisa, Kang,”
tembal Si Cepot bari huruhahharehoh,
capeeun. (*)