Deklarasi Aki-aki Anti Maksiat

PANGINGET-nginget Hari Santri
Nasional kamari di Cianjur teu pati
rame siga tahun-tahun anu katukang.
Sababna, sanajan diramekeun ge,
keukeuh we kama’siatan beuki
meuweuh. Malah, ceuk Dalem
Cianjur mah, ancaman ka barudak
ngora beuki loba. Kukituna, kolotna
komo deui aki-aki kudu bisa
ngajagana.
Di Tumaritis oge ngayakeun
upacara, pikeun hiji ciri pangelingngeling
poe santri, dina taun ieu
diayakeun, Deklarasi
Aki-Aki Anti Ma’siat.
“ Tah lamun ieu mah pasti kana
suksesna,” ceuk kyai gerot ti Cianjur,
Ajengan Elim.
“ Margi ?” ceuk Lurah Semar.
“ Ngewa we kacaritakeunana ari
aki-aki ma’siat keneh mah,” tembal
Ajengan Elim.
Lurah Semar ngembarkeun ka
sakabeh aki-aki di Tumaritis supaya
miluan acara Deklarasi Aki-Aki
Anti Maksiat. Sanggeus di ibarkeun
ku Si Cepot, ngan ukur Kombayana
jeung patih Sangkuni anu teu
satujueun.
“ Moal miluan Ama mah, Pot “
ceuk Kombayana jeung Patih
Sangkuni.
“ Har, apan Ama jeung Ki Kuni
geus pangsiun, hartina geus aki-aki,”
ceuk Si Cepot.
“ Moal kami mah, Pot,” ceuk Patih
Sangkuni.
“ Naon sababna ?” ceuk Si Cepot.
Kombayana ngalieuk ka Patih
Sangkuni.
“ Rumasa Ama mah, Kuni, akiaki
oge soak rajeun ma’siat keneh,
ngagibah, ngagogoreng Kangjem
Dalem, narima suap jeung
sogokan malah sakapeung mah,
masih keneh tupa-tipu,” ceuk
Kombayana.
Lurah Semar nyampeurkeun.
“ Kudu geus insaf aki-aki mah,
bisi tereh paeh,” ceuk Lurah Semah.
Sangkuni molotot.
“ Ieuh, Lurah, paeh mah teu
make nomor antrian siga di Bank
BRI atawa di Bank sejena.
Sabab, paeh mah dikocok, sana
anu ngarana kaluar tina kocokan,
rek orok, rek budak, rek remaja,
rek kolot, eta anu paeh. Aki-aki
oge ari masih keneh nyangked
dina kocokanana mah, moal
waka paeh,” ceuk Patih
Sangkuni.
“ Lain kitu, kudu geura nyontoan
atuh ka barudak. Sabab, moal diturut
lamun saukur diomongan mah,”
ceuk Lurah Semar.
Kombayana meletet.
“ Kieu Lurah, kama’siatan mah
moal teu burung reuteum sanajan
unggal poe dida’wahan jeung
dideklarasikeun oge, salila loba
keneh anu ngasuh. Anu penting mah
aparat kaamanan kudu kompak jeung
umat anu anti ma’siat,” ceuk
Kombayana.
Si Cepot nyerenteng.
“ Kade jadi suudzon ka aparat
kaamanan,” ceuk Si Cepot.
“ Ah, lain kitu, ieu mah tong
boro anu masih keneh gantayangan
di alam bebas, jalma anu geus
aya dijero bui oge, hayoh we
dikurihit. Banguna teh, lamun
aya bandar Narkoba atawa
koruptor, geus pasti diraja-raja
dina jero panjara da loba
pamerena,” ceuk Kombayana.
Sangkuni mairan.
“ Buktina, beuki loba bupati,
anggota DPR jeung pangagung
sejena anu ngahajakeun jadi maling
dasian,” ceuk Sangkuni.
Lurah Semar gogodeg.
“ Barudak santri digebreg-gebreg,
ari pangawasa angger ngabinasa,
emmmh,” ceuk Lurah Semar.
Ajengan Elim nyerengeh.
“ Padahal geus dijelaskeun ku Allah
Ta’ala dina Hadis Qudsi ‘addunya
gororotun, waanta magruurun’,
dunya teh panipuan jeung maneh
anu katipu, “ ceuk Ajengan Elim.
Si Cepot gogodeg.
“ Atuda ngado’ana oge teu puguh
‘ya…katipu….ya….katipu,
tungtungna katipu weh ku dunya,”
ceuk Si Cepot.
Lurah Semar nyigeung Si Cepot.
“ Tong bari heureuy hareupeun
ajengan mah, Jang,” ceuk Bapana.
Si Cepot unggeuk.
“ Lain oge uing ari teu heureuy
mah Bapa,” ceuk Si Cepot bari
ngaleos.
“ Hapunten Kang Ajengan,” ceuk
Si Semar.
Ajengan Elim nyerengeh.
“ Keum bae heureuy mah da kuring
oge osok, asal ulah ngaheureuyan
batur bisa pipanyakiteun,” ceuk
Ajengan Elim bari abus ka teras
Pendopo rek ngobrol jeung Dalem
Cianjur soal halal jeung haramna
nyandung. (*)