Santri Jeung Beas Pandan Wangi

Si Jankung, anak Si Dawala, karek
dua poe masantren. Manehna balik
deui lantaran hanyang “mamam” na
sangu Pandanwangi.
Bapana, Si Dewala ngahuleng sabab
saumur dumelah, manehna oge can ngasaan
kumaha rasana sangu Pandanwangi anu
kasohor asli Cianjur tea.
“ Ceuk orang Jepang, Yusaki Kurata,
kacerdasan budak teh kumaha
kadaharanana bapa “ ceuk Si Jangkung.
“ Na saha Yusaki Kurata teh? kitu”
ceuk Bapana.
“ Bentang film samurai Bapa, anu
jagoan tea geuningan,” tembal Si
Jangkung.
“ Nya heueuh, ari lalajo wae film
mah matak bodo. Lain soal kadaharan,
ngapalkeun sing rajin, jalma kurang
barangdahar oge jaradi ajengan. Malah,
anu loba teuing dahar mah kamerekaan,
tuluy tunduh, otakna bongkok siga
hurang,” ceuk Si Dewala.
Si Jangkung tanggah.
“ Kawas bapa atawa aki Semar
meureun, lamun teu jadi lurah ngan
ukur jadi panakawan, purah ngabringkeun
Raden Arjuna,” ceuk Si Jangkung.
Si Dewala molotot.
“ Kieu-kieu oge, panasehat ahli,
lain ngan saukur milu ngabring. “
ceuk Bapana.
Si Jangkung cengir.
“ Baku bapa mah, sok malincangkeun
caritaan, ambeh uing poho kana sangu
Pandanwangi,” ceuk Si Jangkung.
Si Dewala nepakan taktak anaknya.
“ Lain beulieun urang jang
Pandanwangi mah” cenah bari menehna
ngajak Si Jangkung ka Pasar.
Sanggeus tepi ka Pasar Beas, Si
Dewala nanyakeun beas Pandanwangi
ka padagang beas.
“ Weuh, nepi ka ambeyen oge, moal
manggih atuh dipasar mah Kang,
paling aya oge beas Pelita lolobana
mah beas IR” ceuk Padagang Beas.
Si Jangkung kerung.
“ Dimana atuh Mang anu ngajual
Pandanwangi ?” ceuk Si Jangkung.
Tukang beas nyerengeh.
“ Ditoko anu kitu mah, biasana mah
di toko oleh-oleh Cianjur,” tembal
Tukang Beas.
Bapa jeung anak pating garidig ka
toko oleh-oleh anu ngajajar di parapatan
jalan Muwardi Cianjur.
“ Peryogi naon Kang ?” ceuk Budak
Awewe sigana mah palayan eta toko.
“ Ieu neng, budak santri hayang
beas Pandanwangi,” tembal Si Dewala.
Palayan toko teh ulak-ilik kana
tangtungan Si Dewala.
“ Saur bos, Pandanwangi mah teu
kengeng diical ka budak santri, bilih
nyandu, engkin bapana kabobolan,”
ceuk eta Palayan Toko bari seuri.
Si Jangkung neangan toko sejena.
“ Peryogi beas Pandawangi Neng
?” cenah ka Palayan Toko .
Sarua jeung palayan toko anu tiheula.
Manehna ulak-ilik kana tangtungan
Si Dewala.
“ Akang nganggo mobil naon
kadieuna ?” ceuk Palayan Toko.
“ Ah, Akang mah tumpak calana
we Neng,” tembal Si Dewala.
Palayan Toko manyun.
“ Saur Bos, beas Pandanwangi mah
diicalna teh ka jalmi anu nganggo
mobil sae. Paling awon mobilna kedah
Toyota Fortuner. Da anu nganggo
mobil Avanza atanapi Senia oge tara
dipasihan. Komo deui jalmi anu tumpak
jalana mah,” ceuk Palayan Toko.
“ Har, apan sami-sami bade meser,
Neng?” ceuk Si Dawala bari nyereng.
“ Teu tiasa Kang, margi milih nyandu,
janten Akang boros, moal tiasa nabung
kanggo hajian” ceuk eta Palayan bari
nyingkahan Si Dewala, ngalayanan
anu meuli manisan.
“ Ngarti ayeuna mah,?” ceuk Si
Dewala ka anakna.
Si Jangkung ungguk.
“ Boro-boro urang, Camat Badru,
urang Gekbrong, tara ieuh tuang beas
Pandanwangi da mobilna oge saukur
Kijang,” ceuk Si Dewala bari nungtun
anakna balik ka Tumaritis.*)