Dilalajoan Bangsa Jin Persib Jadi Eleh

TEU kadenge anu surak, anu keprok komo anu nakolan bedog mah, padahal anu lalajona meuni uyek, pasared-sered. Tangtu we moal kadenge ku bangsa manusa susurakanana. Sabab, anu lalajo maen bal Persib lawan Madura harita lain bangsa jelema tapi bangsa jin anu datang ti unggal tempat di Jawa Barat.

“Bagean bangsa jin anu lalajo nya euy,” ceuk Si Cepot ka Jurig Jarian ti Gede Bage, Bandung.

“Puguh, aya genah, lalajo Persib euweuh jelemaan, teu barau kelek,” ceuk Jurig Jarian.

Aya awewe geulis, BOBOGEU ti Jakarta, manehna ajrag-ajragan nalika bal asup ka tihang gawang Persib.

“Saha eta teh, bangun ngamusuh ka Persib, ?” ceuk Si Cepot ka Jurig Jarian.

“Meuni teu wawuh nya Aka?” Jurig Jarian malik nanya.

“Matak nanyakeun ge jurig.“ tembal Si Cepot.

“Bobotoh geulis eta teh akang, Si Manis Jambatan Ancol. Tah anu gigireunana, Si Cantik ti jambatan Leuwi Cantik Desa Ciharashas Cilaku, jeung anu itu Si Mariam ti Jalan By Pas Cianjur,” ceuk jurig Jarian.

“Ari itu anu ngampar sisi kiper, make baju sarwa bodas jeung nini-nini tujuh mulud ?” ceuk Si Cepot.

“Ari Akang kawas anu boloho, apan eta teh Suster Ngesot jeung Nini Gayung,” tembal Jurig Jarian bari melong ka Si Cepot.

Pok deui Jurig Jarian nyarita. “ Har, naha ari akang make bisa nempo ka jin jeung jurig, na ari akang kaasup jurig kitu ?” ceuk Jurig Jarian.

“Lain uing mah Kuya, “ tembal Si Cepot.

“Jalma sakti sugan, orang pinter, Al Chodamatul Jin ti Mulyasari, Cianjur ?”

“Lain,”

“Har, na nahaon atuh ari Akang,”

“Sia jurig belet, pagawean mangaruhan Nyai Sarungpait sina ngabohong ka inohong,” tembal Si
Cepot.

“Heueuh, ari akang naon atuh ?” Jurig Jarian kerung.

“Wayang deuleu, uing teh wayang !” tembal Si Cepot.

“Paingan atuh sampingna bau tara diseuseuh,” ceuk Jurig Jariah.

Jin jeung jurig di stadion ajrag-ajragan nalika Persib ngasupkeun ka Madura, kaayaan jadi hiji – hiji.

“Wah, sue, tong sina meunang Persib mah, atoheun atuh jelema,” ceug Komendan Jin ti Azrak.

Telenyeng manehna lumpat kalapang milu nyepakan bal. Atuh Persib kaabusan deui jadi dua hiji.

Si Cepot nyureng. “Da eta pangurus PSII na jurig, jadi jelema teu meunang lalajo. Cacakan lamun dilalajoan ku jelema mah, jurig jeung Jin teh teu wanieun asup ka stadion.

“ Beu, beurat, salila maen bal dilalajoan ku jin tangtu Persib hese kana meunangna,” ceuk Si Cepot bari leumpang, mulang ka Tumaritis. (*)