Poe Santri Nasional

LAMUN disundakeun, Hari Santri
teh jadi Poe Santri. Kikituna pantes,
di ieu nagara, poe harita, santri dipoe
nepika kararesangan, upacara dinu
panas bari terus mapay-mapay jalan
raya. Untung eta santri kararuat,
bubuhan sapopoena nyanghareupan
seuneu, ngaliwet.
“ Asa euweuh anu tutung sanajan
dikisat oge,” ceuk Si Cepot.
“ Dikisat, maksud ?” ceuk Lurah
Semar.
“ Heueuh, kurang duit. Biasana
mah sok aya duit hibah ka pasantren,
ayeuna mah lapur,” tembal Si Cepot.
“ Enggeus ditanyakeun ka Ustad
Deni di pasantren Al-Amin ?”
“ Enggeus, cenah, lapur ayeuna
mah,”
Lurah Semar gogodeg.
“ Barina oge, Santri mah ulah diogo
teuing, bisi kurang sumanget
ngarajina,” ceuk Lurah Semar.
Si Cepot ngajebi.
“ Puguh anu mawa sumangetna
teh duit, Bapa. Utamana mah keur
ajenganana. Apan geus puguh ajengan
mah beda jeung guru, euweuh anu
ngagajih,” ceuk Si Cepot.
“ Ah, teu kitu Jang, tara aya ajengan
balangsak. Ka sakabeh jalma anu
baroga elmu, Gusti Alloh ngajamin,
moal ngabalangsakeun. Buktina,
loba ajengan pamajikanana leuwih
ti hiji, eleh bangsa lurah jeung camat
mah,” ceuk Lurah Semar.
“ Geuning bapa, pamajikan ngan
hiji jeung rudin deuih,” ceuk Si
Cepot.
“ Apan bapa mah lain ajengan,
sakadar palayan masyarakat bari
jeung luhur sabeulah,” ceuk Si Cepot.
“ Maksud luhur sabeulah naon tah
?” ceuk Si Cepot.
“ Heueuh, Jang, ngutamakeun anu
di luhur,” tembal Lurah Semar.
“ Sabeulahna naon ?”
“ Atuh sabeulahna mah keur dewek,
Onyong,” ceuk Lurah Semar bari
ngudar sandal rek maledog ka Si
Cepot.
Poe Santri, papanasan, sigana
dimana-mana. Cenah di Garut mah,
santrina kuat ku panas. Panonpoe
nongtoreng geus teu karasaeun.
Sangkan karasa panasna nepika aya
anu meuleum bandera hideung anu
make tulisan kalimah thoyibah.
“ Bisi katingcakan, geuning Qur’an
butut oge sok dibeuleuman, coba
eta, lapad Alloh lamun katingcakan,
apan dosa gede,” ceuk Lurah Semar.
“ Teu meunang kitu mawa bandera
anu make lapad ?” ceuk Si Cepot.
“ Nya alusna mah, ceuk Bapa,
lapad Alloh mah, pelakeun dina
hate masing-masing, pikeun nguatan
iman urang. Ari upacara kanagaraan
mah, cukup we bandera beureum
bodas,” ceuk Lurah Semar.
“ Teuing ah, Bapa, uing mah moal
ngomentar, sieun disalahkeun. “
ceuk Si Cepot bari ngagidig ka
kota rek milu papanasan dina poe
santri.
“ Nunang nunang-nunang nunang
nunang nanung, hukum Islam
tegakan, hukum Islam tegakan !”
ceuk Si Cepot ngawih bari teu apalan
sairna. *)