Sumpah Aki-aki

TANGGAL 28 Oktober, Hari
Sumpah Pemuda. Barudak di Desa
Tumaritis geus siap-siap rek upacara.
Pamingpina Si Cepot ti Generasi
Muda Bojeg Tumaritis, GMBT.
Torojol aki-aki, Resi Kombayana
rek miluan.
“ Cik atuh Ama miluan, Pot” ceuk
Resi Kombayana.
“ Ngiringan naon Ama ?” ceuk Si
Cepot.
“ Enya, sumpah pamuda,” tembal
Resi Kombayana.
“ Har, apan ieu mah keur pamuda
wungkul, sanes atos Ama mah
kapungkur ?” ceuk Si Cepot.
Resi Kombayana ngahuleng.
“ Ajow, daek samedin, Pot, Ama
mah can ngarasa. Baheula we keur
memeh kawin jeung Si Teueul, Ama
pernah sumpah ka ka mitoha,” ceuk
Resi Kombayana.
“ Kumaha sumpahna Ama ?” ceuk
Si Cepot deui.
“ Daek bisul saawak-awak lamun
Ama ngaheureuykeun pamajikan,”
tembal Resi Kombayana. Barudak
anu keur ngajajar rek upacara sumpah
pemuda saleuseurian.
“ Sanes kitu sumpah pemuda mah
Ama, kieu geura: Kami bersumpah
Berbangsa Satu Bangsa Indonesia,
Berbahasa Satu Bahasa Indonesia,
Bertanah Air Satu Tanah Air
Indonesia,” ceuk Si Cepot.
Resi Kombayana nyereng.
“ Eta mah hoax Pot, buktina basa
mah loba, aya Sunda, aya Jawa
malah Si Engko mah make basa
Mandarin. Aya oge anu kabangsaanana
dua, Indonesia jeung Arab atawa
jeung Amerika. Jeung anu pang
Hoax na mah, ongkoh ngaku Bangsa
Indonesia tapi hianat ka bangsa
sorangan. Saperti jalma koropsi,
teroris atawa narkoba.” Ceuk
Kombayana.
Ki Semar ngadengekeun. Sirahna
gogodeg.
“ Jadi Ama, kumaha atuh ?” ceuk
Ki Semar.
Resi Kombayana malik ka Ki
Semar. Manehna surungah-serengeh.
“ Nya ceuk Ama mah Ki, beristri
satu, berduit sakanjut jeung berselir
loba, tah kitu we sumpah Ama mah.”
Ceuk Resi Kombayana bari ngaleos.
Ki Semar nuturkeun Kombayana
“Konaon teu tulus miluan Sumpah
Pemuda ?” ceuk Ki Semar.
Resi Kombayana ngarandeg.
“ Enya, Ki, tadina mah hayang
miluan, tapi ceuk barudak, jalma
anu geus kolot mah tong pipilueun
urusan pamuda,” tembal Resi
Kombayana.
Si Ki Semar ngahuleng.
“ Komo aki-aki meureunnya ?”
ceuk Ki Semar.
“ Nya puguh, aki-aki mah, teu
meunang pisan. Lamun arek oge
aki-aki ngayakeun sumpah siga
barudak” tembal Resi Kombayana.
“ Sumpah naon tah ?” ceuk Ki
Semar deui.
“ Sumpah aki-aki atuh,” tembal
Resi Kombayana.
Ki Semar unggeuk-unggeukan siga
anu kahartieun kana omongan Resi
Kombayana.
Ki Semar nepungan Resi Bisma
“Kombayana pundung hayang
miluan sumpah pamuda.” Ceuk Ki
Semar ka Resi Bisma.
“ Apan urang mah geus aki-aki,
jadi aki-aki urang kumpulkeun terus
ngayakeun sumpah aki-aki,” tembal
Resi Bisma
Ki Semar nyerengeh.
“ Panuju, Kakang Resi, aki-aki
jaman kiwari mah memangna kudu
disumpah,” ceuk Ki Semar.
Ki Semar ngumpulkeun aki-aki
terus dibariskeun. Ki Semar nangtung
hareupeuna maranehna.
“ Ayeuna urang ngayakeun sumpah
aki-aki, ulah eleh ku pamuda, anu
ngomandoanana Resi Bisma,” ceuk
Ki Semar.
Resi Bisma maju kahareup.
“ Sumpah aki-aki !” ceuk Resi
Bisma. Aki-aki anu mariluan sumpah
nurutan.
“ Kami, aki-aki bersumpah.
Kahiji : Teu meunang milu nyalon
Pamilu, boh calon Raja, Calon Kapala
Daerah komo calon Legislatif mah.
Kadua : Teu meunang boga hutang
kiriditan. Katilu : Teu meunang
hitut ti peuting.” Kitu ceuk Resi
Bisma
Ki Semar ngadeukeutan Resi Bisma.
“ Ari anu kahiji jeung anu kadua mah
kaharti da meureun geus kolot mah kurang
tanaga. Eta anu katilu kudu dirobah. Sabab
kadang-kadang aki-aki mah sok hayang
hitut teu bisa ditahan,” ceuk Ki Semar.
“ Kunaon gantina Ki ?” ceuk Resi Bisma
“ Kudu salat tahajud tengah peuting,
tah kitu,” tembal Ki Semar.
Resi Bisma ngahuleng.
“ Rada wegah ari kitu mah,” ceuk
Resi Bisma bari ngaleos, balik ka
imahna.
Resi Kombayana emprak.
“ Kaopat, aki-aki teu meunang
ulin tipeuting bisi……hehehe,” ceuk
Resi Kombayana teu kebat, kaburu
Si Cepot nanya.
“ Bisi naon ?” ceuk Si Cepot.
“ Bisi direwog kunti,” ceuk
Kombayana.
Aki-aki anu rek sumpah teh bubar.
Barudak pamuda salusurakan.
Maranehna teruskeun hancana,
upacara Sumpah Pemuda.(*)