Hayang Diwakilan Ku Urang Cianjur

TIBAHEULA, rahayat Cianjur dipake tetecean ku batur. Anu jaradi wawakil rahayat teh lolobana lain
rahayat Cianjur pituin. Kiwari, geus waktuna, rahayat Cianjur beunta, wawakil rahayat anu kudu dipilih teh alusna urang Cianjur pituin.

“Samemeh milih batur, cik atuh ari masih keneh aya urang Cianjur pituin mah. Ulah make milih batur deui,” kitu ceuk Lurah Semar ka anak-anakna.

“Na saha atuh Bapa ?” ceuk Si Dewala.

“Khusus keur di pusat, heueuh, DPR RI, cenah aya budak pituin, turunan menak Cianjur, Jang Hedi Permadi, putrana Juragan Boy Ibrahim. Ibuna, Hajah Lilis Boy, pituin rundayan Aria Wiratanudatar,” ceuk Lurah Semar.

“Har, cenah Dalem Cianjur sepuh oge bade tandang makalangan kanggo ngawakilan rahayat Cianjur di DPR RI, leres kitu ?” ceuk Si Cepot.

“Eta oge sarua, turunan Cikundul ti baris ibuna. Ngan ieu mah, bisi rek milih anu leuwih ngora tur geus boga pangalaman di DPRD Jawa Barat, nya Jang Hedi Permadi tea. “ ceuk Lurah Semar.

“Ari bapa, nitah lain, pilihan mah kumaha kahayang we atuh,” ceuk Si Dewala.

“Lain nitah kolot mah, ngabejaan, tinimbang huleng jentul mikiran piliheun, bari jeung salah jos dina nyolokna,” ceuk Lurah Semar.

Gejlig Gatot Kaca turun. “Dengekeun ari kolot nyarita teh Pot, tara salah ngomong kolot mah,” ceuk Gatot Kaca.

“Katampi eta oge Agan, ngan asana teh, uing mah geus biru kahate-hatena,” ceuk Si Cepot.

Gatot Kaca muril-muril kumisna.

“ Biru duanana oge, Jang Hedi Permadi biru, Juragan Tjetjep biru, heueuh patilasan Kangjeng Dalem Cianjur. Tinggal milih, rek anu kolot atawa anu ngora, biru kolot atawa biru ngora, tak kitu,” ceuk Gatot Kaca.

Si Cepot ngawih. “Kamana jalan kareta, ka kaler kareta api. Kamana nya kuring menta pasti ka Jang Hedi Permadi,” kitu ceuk Si Cepot.

Si Dewala nyigeung cangkeng Si Cepot.

“Eta Si Aka, nya kana punta-pentana we, leuheung lamun dibere.” Ceuk Si Dewala.

“Kumaha dek we lah,” ceuk Si Cepot bari ngadilak.

Si Dewala nurutan ngawih. “Kamana jalan kareta ka kaler beusina leeh, kamana nya kuring menta lamun henteu ka Muchtar Soleh,” ceuk Si Dewala.

“ Bangun ngajak diadu ?” ceuk Si Cepot bari meureup.

Lurah Semar ceplak. “Marebutkeun naon barudak, barina oge dibere oge moal, komo bari euweuh gawena mah,” ceuk Lurah Semar bari ngaleos ka kebon, rek ngarit. (*)