Partai Bisnis Jeung Ideologi

BAHEULA mah papartian teh puguh ideologina. Teu bisa pipindahan siga jaman kiwari. Eta partai teh
aya opat, ideologi nasional diwakilan ku PNI, Islam ku Masyumi jeung komunis ku PKI.

Sanggeus eta tilu partai areuweuh, aya anu dibubarkeun saperti PKI jeung Masyumi aya oge
anu bubar sorangan saperti PNI.

Sigana mah, ngan ukur gaganti PNI nyaeta PDI anu kiwari robah jadi PDIP anu masih keneh ngagem ideologi nasional. Sabab, ceuk jalma anu sok nyanyahoanan mah, partai anu sejena ngan ukur pupulasan.

“Cape deh, euweuh hartina nyaritakeun baheula, anu penting urang kudu bisa usaha dina urusan
pulitik,” ceuk Aswatama bari nulak cangkeng.

“Siga kumaha Tama, usaha dina pulitik teh ?” ceuk Si Cepot.

“Heueuh, rek dagang, rek jadi pejabat, rek usaha borongan, rek nyalo, pokona mah rek naon we lah. Lantaran duit mah gegedena aya dina urusan pulitik Pot” tembal Aswatama.

“ Teu kaharti ku uing mah,” ceuk Si Cepot bari gogodeg.

“Numatak, moal nyaho jerona sumur lamun urang henteu teuleum ka jero eta sumur,” ceuk Aswatama.

“Paingan pipindahan partei ari niat usaha mah, kamari milu kana partei Emok ayeuna kana partei Demplon,” ceuk Si Cepot.

“ Maksud ?”

“ Heueuh, kamari dina Emokrat ayeuna Nasdemplon,” ceuk Si Cepot.

“ Munjung kaindung muja kajaman Pot,”

“Lieur…lieur….ah,” ceuk Si Cepot bari nuntung Si Jalu rek dimandian.

Lurah Semar nyampeurkeun. “Parteina mah hade kabeh oge, ngan milihan jelemana anu rada hese, lamun diukur ku duit, Buktina aya bandar Narkoba jadi DPRD malah aya DPRD koropsi masal di Malang mah,” ceuk Lurah Semar.

“ Enya, Wa, sigana mah bakat kubutuh matak kitu ge,” ceuk Aswatama.

“Numatak, jadi jalma mah kudu tawaddu, ulah ngukut kabutuh melak  kasusah, jadi nanaon oge moal tumaninah ari kitu mah. Komo dina paparteyan mah deukeut pisan kana basilat, sakurang-kurangna mah, maneh oge bisa kalibet,” ceuk Lurah Semar. Aswatama ngabelehem.

“ Doakeun we atuh uing, sih dijauhkeun tina kajujuran, Uwa,” ceuk Aswatama bari ngaleos. Lutah Semar mesem.

“Sugan we enyaan, aya partei anti ‘mahar’, sangkan modal anu reg nyaleg moal kandel teuing,” ceuk Lurah Semar ka Si Cepot.

“Keukeuh we Bapa, nyaleg mah gede duitna, samun sacolokan 20 rebu perak, hanyang meunang 60.000 sora teh ninggang di 1,2 milyar perak, tuyuuuung tuyuuuung ! “ ceuk Si Cepot bari lumpat, ngudag kalangkang kapal udara.

“Kapal menta duit ! Kapal menda duit, keur nyaleg….!” Cenah bari tatanggahan. (*)