Sabda Pandita, Kade Bisi Eleh, Era Jang !

Di Astina Pura, ceuk calon Raja,
Raden Jaka Widadi, geus euweuh
jalma ngora anu payus jadi calon
wawakil raja. Sanggeus dijejerjejer,
sakabeh jalma ngora anu
ngasong-ngasong beungeut ka
manehna, estuning euweuh anu
kapake.
“ Naon margina teu kaanggo anu
aranom Raden ?” ceuk Batara
Kresna anu harita nganjang ka
Astina Pura.
“ Ah, mung sarupi we Kakang
Batara,” tembal Raden Jaka Widadi.
“ Muhun, anu sarupi teh naon
?” ceuk Batara Kresna deui bari
mesem.
“ Kurang kolot,” tembal Raden
Jaka Widadi pondok.
“ Apan aya Aki Semar Raden.”
Ceuk Batara Kresna.
“ Aki Semar mah lain kolot,
kokoloteun eta mah Kakang,”
“ Ari Resi Kombayana ?”
“ Anu eta mah kokolot begog,”
Ceuk manehna, anu bener-bener
kolot kalayan asli kolotna, dipikolot
ku sarerea jeung kolot dina sagala
halna iwal ti Pandita Bisma.
“ Janten Raden bade milih
wawakil Pandita Bisma ?, Moal
sepuh teuing, yuswana parantos
75 taun “ ceuk Batara Kresna.
“ Geuning di Malaysia oge,
Perdana Menteri anu anyar kapilih
umurna 82 tahun, urang ngeunteung
kadinya we Kakang Batara,” ceuk
Prabu Jaka Widadi.
“ Nya atuh kumaha salira we da
mung salira anu tiasa nangtoskeun,”
ceuk Batara Kresna bari amit
mundur rek ngulincer ka nagara
Amarta Pura.
Di Tapel Wates nagara Amarta
Pura, Batara Kresna tepung jeung
rombongan panakawan, Lurah
Semar saparakanca.
“ Haturan Kakang Batara, kumaha
saurna info ti Astinapura, saha
anu janten wawakil calon raja teh,
sun ?” ceuk Lurah Semar.
“ Geus ditetepkeun, Uwa. Jalma
anu pangkolotna, nyaeta Pandita
Resi Bisma,” tembal Batara Kresna.
“ Kutan,” tembal Lurah Semar
pondok. Anak-anak Lurah Semar
pating olohok.
“ Padahal Resi Bisma mah teu
masang Baligo siga Kang Imin
nya Bapa,” ceuk Si Cepot.
“ Atuh Bapa uing we sina nyalon
ti kamarina ari kudu ku kolot mah,”
ceuk Si Gareng.
Lurah Semar molotot.
Sigana mah kabeneran, Resi
Bisma liwat ka eta rombongan
anu keur galuntreng
ngaromongkeun.
“ Ngabahas naon ?” ceuk Resi
Bisma.
“ Katuran Pak Wakil Raja !” ceuk
panakawan bari narewak leungeun
Resi Bisma, kecrot-kecrot
dicariuman.
“ Naon tea ieu teh, asa rareuwas,
karek oge narima ondangan ti
Calon Raja, geus ribut, ?” ceuk
Resi Bisma.
“ Kakang Resi pisan anu kapilih
ku Calon Raja Jaka Widadi, sun,”
ceuk Batara Kresna.
“ Syukur Alhamdulilla, kalayan
teu kaimpi-impikeun acan. Tangtu
we ditampi kuastakalih, na saha
jelemana anu teu hayang jadi
wawakil raja,” tembal Resi Bisma.
“ Apan Mama Resi mah parantos
sepuh ?” ceuk Si Cepot.
“ Beu, Pot, Ama mah tua-tua
keladi, kaluhur 75 ari kahandap
mah 57, geus waktuna para Pandita
milu ngabina umat salaku
pamarentah langsung. Jeung deui,
apan gajihna gede pisan. Hatur
nuhun…hatur nuhun. Darukung
we Ama kusadayana. Kade bisi
eleh, Ama era …jang,” ceuk Resi
Bisma bari nuluykeun
lalampahanana ka Karajaan
Astinapura. (*)