Calon Ketua PWI Kalahka Sepi

CAN aya anu daftar saurang-urang acan sanajan pangdaftaran geus dibuka ku Jang Firman Takur, pupuhu panitia pacalonan Ketua PWI Cianjur. Jang Dehen anu sakitu sumangetna kalahka gogoleran dina korsi.

“Can boga duitna, komo kudu barang bere kanu rek milih mah, sieun abus kana ro’syi wal murtasyi finnar,” ceuk Jang Dehen.

“Maksud ?” ceuk Si Cepot pondok.

“Heueuh, nyogok, meuli sora, salian ti matak sue oge doraka, belegug,” tembal Jang Dehen.

“Batur oge ku jangji, lamun kapilih rek mere motor hiji ewang,” ceuk Si Cepot.

Jang Dehen kerung.

“Huntu kutrak-katrek, keur ngejo oge kukurilingan heula,” ceuk Jang Dehen.

“Lain rek nyakolakeun BPKB ka Bang Ucok ?” ceuk Si Cepot deui.

“Nyasat, BPKBna oge rawing dihakanan beurit, beak jeung aksaraaksarana,” tembal Jang Dehen.

“Jadi moal tulus ?”

“Kumaha engke we, lamun euweuh anu nyalon pisan mah arek, tinimbang dipimpin ku ririwa apan matak edan sarerea.” Tembal Jang Dehen.

Jang Orik nyerengeh ngadenge Kang Dehen huntuna kutrak-katrek kitu teh.

“Tenang Mang, masih keneh aya jalma, tong make hayang di imaman ku ririwa,” ceuk Jang Orik.

Si Cepot malik ka Jang Orik.

“Na saha jalmana Jang ?” ceuk Si Cepot.

“Insya Allah kami, Kang Epot,” tembal Jang Orik.

“Alhamdulillah atuh, masih keneh aya jalma lieur,” ceuk Si Cepot.

Jang Orik ngacungkeun curukna ka Si Cepot. “ Nya lieur ari nempo anu henteu ngawujud mah Kang. Nyarita miliar jadi milieur. Ari kami mah nyarita ketip we ambeh katep,” tembal Jang Orik.

Jang Ibrahim nyenge. Unggal poe manehna aya anu nagih, majarkeun kapihapean duit sponsor ti calon.

“Daek samedin uing mah teu kapihapean, barina oge, masih keneh we aya anggota anu culun, jual meuli sora, bari jeung tara pisan digarawe,“ ceuk Jang Ibrahim.

Waktuna pilihan sabulan deui. Can aya anu daftar sabab sarieuneun duit pangdaftaranana sajuta Perak lapur.

“Meuning dipake meuli bubur 200 mangkokeun.” Ceuk Si Cepot.

“Liwet asak !” ceuk Jang Firman, ngagorowok.

Salila aya panitia, asa rada mindeng ngaliwet di kantor, sigana wae duit keur konferensi kacocengan unggal poe.

“Tinimbang dihakan jurig jarian, puguh dipake ngaliwet mah,” ceuk Kang Dehen bari ngarawu liwet
satobaseun.

“Tong loba teuing Kang, batur beakeun,” ceuk Si Cepot.

“Kalem, loba keneh, beak mah ngaliwet deui. Apan uing seksi usahana oge,” ceuk Jang Dehen.

Kurunyung aya anggota anu sok datang ka kantorna tilu taun sakali, lamun rek aya pamilihan wungul.

“Hapunten Kang Dehen, manawi parantos sayagi, bade ngabantun acis sponsoran kanggo pilihan tea,” ceuk eta anggota.

“Butuh pisan lain ?” ceuk Kang Dehen.

“Leres, ieu pun bojo ngalahirkeun,” tembalna.

“Teu aya acisna oge, eujeung deui, ente anu segut nyieuna bari peueum beunta, uing mah teu milu
nyeulian-nyeulian acan,” tembal Kang Dehen.

Jang Ibrahim nyengir. Pikirna, lamun dibiasakeun kieu mah ruksak…..dunya teh. Nepi ka kiamat oge sigana moal aya pamingpin eucreug da anggotana oge aya keneh anu teu eucreug. (*)