Merdeka….! Cepot jeung Pahlawan

 

Salaku Panasehat Ahli Pandawa Lima, Si Cepot nuturkeun Raden Arjuna ka Taman Pahlawan. Sabot Arjuna keur ngado’a, Si Cepot ceuceurikan. Siga anu heuheuh milu sedih kana nasib para pahlawan anu gugur di medan laga.

Titukangeun karasa tiis, siga aya anu nyampaikeun leungeun dina taktakna. Barang dilieuk, ana breh teh aya jalma make pakean jaman Hizbulloh atawa tantara rahayat di golongan Islam.

“ Ceuceurikan kawas anu heueuh,” ceuk Tantara Hizbulloh.

“ Geuning saderek terang ?” ceuk Si Cepot.

“ Kuring mah arwah, Pot. Nyaho kana kalakuan jalma. Datang ka makom ngan saukur upacara, hate mah papalingpang we kana piduiteun,” ceuk Tantara Hizbulloh.

“ Tong suudzon, bisi dila’nat ku Kang Elim ti Bojongherang,” ceuk Si Cepot deui.

“ Deuh, kanyataan Pot, cacak lamun ngahargaan ka arwah pahlawan jeung nyaah ka nagara katut bangsa, panjara moal pinuh ku jalma koropsi jeung narkoba,” ceuk Tantara Hizbulloh bari ngajebeng.

“ Teu kabeh, lolobana mah, rahayat masih keneh satia,” ceuk Si Cepot.

Tantara Hizbulloh unggut-unggutan.

“ Asa geus hese jalma satia jaman kiwari mah, aya oge satia novanto tea geuning,”

“ Hus, arwah mah ulah ngupat batur, cam tangtu Bapa Satia oge salah,” ceuk Si Cepot.

“ Hade tah ahlak teh, Kang Epot mah jauh kana sipat HOAK,” tembal Tantara Hizbulloh.

Si Cepot nyidik-nyidik.

“ Leres Aa teh arwah, naha geuning tiasa ngawujud ?” ceuk Si Cepot.

“ Cabak we ku Kang Epot, lamun kuring wadul, lain arwah, pasti karasa gerewelna,” tembal Tantara Hizbulloh.

Si Cepot nyabak dadana eta jelema. Bener we, siga nyabak kalangkang.

“ Kuring arwah tantara rahayat Pot, tapi teu bisa jadi tantara nagara, saperti ABRI atawa TNI ayeuna,” ceuk Tantara Hizbulloh.

“ Sabab ?” ceuk Si Cepot pondok.

“ Kahijina mah, kuring teu boga ijazah da teu sakola desa, ukur masantren. Nya, anu kaduana mah kaburu paeh we,” ceuk eta Arwah bari nyerengeh.

“ Lamun can maot ?” ceuk Si Cepot deui.

“ Nya bisa milu UMID atawa Ujian Milu Diuk, lamun ayeuna mah Ujian Persamaan atawa Uper, langsung jadi tantara,” tembalna.

“ Saderek hayang jadi pahlawan siga anu di makam ieu ?” ceuk Si Cepot bari nunjuk ka Taman Pahlawan.

“ Pahlawan soteh ceuk batur, Pot. Tara aya jelema anu hayang jadi pahlawan, komo ayeuna mah. Lamun baheula mah, Pot, ngan ukur hayang mardika. Ngan ayeuna mah, sigana bae, ukur hayang duit,” tembah eta arwah bari les ngaleungit. (*)