Sagala Rupa Anu Make Teuing Datangna ti Setan

Anu paling alus, ceuk Kangjeng Nabi Muhammad, nyaeta anu tengah-tengah. Urang Sunda, Si Abah Ruskawan, nyebutna ‘siger tengah’, ulah hareup teuing bisi dicatrok jeung ulah tukang teuing bisi tikucubur.

“ Tong sok ngalantur make jeung ticatrok jeung tikucubur sagala,” ceuk Ki Semar ka Si Cepot anu keur ngadalil.

“ Can anggeus atuh ngadalilna oge Bapa,” ceuk Si Cepot.

“ Nyadalil bari gogorowokan, terus ngagorengkeun batur, jadina ngadal atuh, lain ngadalil,“ ceuk Ki Semar.

“ Nya aya supir kadal aya oge taeun kadal meureun Bapa,” CEUK Si Cepot.

Lurah Semar nyereng.

“ Teu wani nyebut ustad kadal mah nyah ?” ceuk Ki Semar.

“ Asana mah euweuh ari ustad kadal mah Bapa. Asa can ngadenge.” Ceuk Si Cepot.

Ki Semar jeung Si Cepot andeprok di Masjid Kaum poe Salasa, isuk-isuk. Ustad Asli, Mama Koko Abdul Kodir Rozy, tukang mesek Kitab Ihya Ulumudinna Imam Al Ghazali, nerangkeun.

“ Urang kudu siger tengah, mikaresep ka hiji jalma ulah kaleuleuwihi oge lamun ambek ulah kaleuleuwihi. Sagala rupa anu kaleuleuwihi eta datangna ti setan,” kitu saur Mama Koko.

Si Cepot ngaharewos ka bapana.

“ Lamun resep kaleuleuwihi kumaha tah ?”

“ Urang bakal ngadewa-dewa, matak poho kana kakawasaan Allah. Sagala kahadean sabenerna mungguh Allah, ari kagorengan mah eta kalakuan jalma. Anu matak, sok aya Ustad nutup caritana, anu benerna mungguh Allah ari kasalahan mah eta anu sim kuring, nyuhunkeun hapunten saageung-angeungna,” ceuk Ki Semar.

“ Lamun anu rek mere hapuntena embungeun da meureun geus beak hapuntena, euweuh bikeuneun ?” ceuk Si Cepot bari melong ka bapana.

“ Asa lieur nyarita jeung manehna mah. Memangna hapunten teh kahakanan make jeung beak sagala,” ceuk Lurah Semar bari jamotrot.

Si Cepot nyerengah.

“ Lamun ambek teuing kumaha ?” ceuk Si Cepot.

“ Al Godobu minas syaiton, ari ambek teh kalakuan setan,” tembal Ki Semar.

“ Enya, lamun kitu kumaha ?”

“ Ambek teuing mah bakal ngaruksak boh kabatur atawa kadiri sorangan,”

“ Geuning basa ema ambek ka bapa, korsi palastik dibeubeutkeun nepika parotong,” ceuk Si Cepot.

“ Heueuh, apan jadi ngaruksak, rugi we anu aya. Kana awak indung maneh jadi rengkung, puguh oge ngukut ka ambek mah matak jadi panyakit, darah tinggi, mah, struk, lolong, torek, bisul, budug jeung sagala rupa panyakit daratang,” ceuk Lurah Semar.

Si Cepot ngajebi.

“ Ngalantur,ari ngadalil bapa mah sok jadi ngadal,” ceuk Si Cepot bari gagaro sirahna.

“ Karasanya ateul, matak tong sok gede ambek. Sanajan euweuh kutu, asa ateul we dina hulu, hees oge hesep reup,” ceuk Ki Semar.

“ Ambek kasaha uing mah, santai….santai…santai, ditinggal pacar…santai, putus cinta santai, jodoh tak akan kemana,” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar nangtung rek sasalaman jeung Mama Koko. Si Cepot nuturkeun. Pangajian Ihya lekasan kalayan jero tapakna, nanceb dina hate jeung pikiran anu ngadengekeunana. *)