HORE PAKIDULAN JADI KABUPATEN

RADARCIANJUR.com-Sigana geus aya salikur taun mah, urang pakidulan mikahayang daerahna jadi kabupaten sorangan. Sigana wae, geus boseneun rahayatna jadi anak tere. Sagala rupa pangwangunan jeung kahirupan urang pakidulan beda jauh jeung urang kulon.

“ Heueuh ceuk rarasaan, padahal loba wilayah kulon jeung kaler anu rek sarua jeung pakidulan. Pedah teu pati tarahal, euweuh tanjakan Pegat Jodo jeung Taraje Awi. “ kitu ceuk Lurah Semar ka anak-anakna.

Kiwari, wewengkon Pakidulan rek dikencarkeun ku alpukahna Kangjeng Dalem Herman Suherman.

“ Malahan geus disatujuan ku anjeuna pisan, watesna ti Sukanagara kaditu. Jadi Kabupaten Cianjur mah ngan ukur nepika Campaka.” Ceuk Lurah Semar deui.

Si Dewala nyengir.

“ Beu jadi ibu kota Cianjur teh pangsisina, lain rek pindah ka Campaka ?” ceuk Si Dewala.

“ Teu tulus, ulaheun ku Kang Emil, Gupernur Jabar, sabab, Campaka mah teu cocok keur kota Kabupaten, taneuhna sok usar-eser, gampang longsor,” tembal Lurah Semar.

Si Dewala ngacung.

“ Ti jaman pakoang oge, pendopo mah di Cianjur nya bapa. Moal bisa pipindahan,” ceuk Si Dewala.

Si Cepot nyereng.

“ Heueuh, maenya kantor dalem ngajauhan, rahayat kota, komo urang Cikalong atawa urang Cipanas, kudu ka Campaka, ngesang manten dijalana oge atuh,” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar gigideug.

“ Saur Kangjeng Dalem Suherman oge, Pamarentahan Cianjur mah moal ngalih, atos bae saperti ayeuna. Ngan ari pangwangunan mah terus we sangkan urang Campaka jeung anu sejena beuki sajahtra,” ceuk Lurah Semar.

Pamarentah Cianjur ayeuna mah ngarojong kana dijadikeunana Pakidulan jadi Kabupaten. Naha Kabupaten Sukanagara, Cidaun, Cibinong atawa Sindangbarang, naon we ngarana mah. Malah tibaheula oge geus disiapkeun tempat keur kantor pamarentahanana di Cibinong, lamun teu salah mah di Cipari. Didinya geus aya tanah Pemda anu rada lega.

“ Mangga we nyanggakeun ka urang pakidulan, Jang Saef Lukman, Jang Nanang, Kang Burdah Atori atanapi Cep Dadang Jenggi jeung sajabana, kumaha sapukna urang kidul,” ceuk Lurah Semar.

Bral urang kidul, geura motekar, mugi Gusti Allah ngabingbing kana sakumaha pamaksudan hadena. Mugi bae rahayat kidul sing geura harudang ngali potensi alam anu sakitu lobana. Geura buka pependeman anu di leuweung, di gunung, di pasir, di darat jeung di laut. Insya Allah berekah, ngarolah tanah bari jeung wekel ibadah.*)