Papajar teh Wajib Jang

Geus ilahar keur rahayat Desa Tumaritis mah, lamun ningak rek bulan Puasa, ampir sakabeh jalma kudu wae papajar. Kulantaran papajar teh geus siga wajib, nepika loba jalma anjuk ngahutang ngan saukur keur curak-curak di tempat pangulinan.

“ Punten Pak Kyai, manawi gadus artos tiis,” ceuk Aswatama Ustad Ending Bahrudin ,

“ Aya oge es batu anu tiis mah, itu dina kulkas,” ceuk Ustad Ending.

“ Maksad teh artos anu……” ceuk Aswatama teu kebat.

“ Duit tiis, asa can manggihan, da tara aya duit dikulkasan,” ceuk Ustad Ending deui.

“ Eeeee, maksad teh artos anu teu ka anggo,”

“ Euh, duit kitu mah ayana di museum, saperti duit Ori atawa duit jepang meureun,” ceuk Ustad Ending bari nyerengeh seuri.

Aswatama manyun.

“Atuh kieu we lah Kang Ajengan, manawi gaduh artos kuring bade nambut,” ceuk Aswatama.

“ Lain ti tatadi atuh, meureun geus dituduhkeun ka Bank Jabar atawa ka BRI, anu babari mah ka BPR ngagadekeun STNK kandaraan,” ceuk Ustad Ending.

“ Maksad teh bade nambutna ka Ustad, manawi aya ladang umrohan,” ceuk Aswatama bari nyereng.

Ustad Ending gogodeg.

“ Na keur naon ?” ceuk Ustad Ending bari muka kacamatana.

Sakedapan jempling.

“ Numawi abdi teh sieun doraka,” pok Aswatama ngomong deui.

“ Na kumaha Tama, koropsi. Maling atawa dagang Narkoba, bet make sieun doraka,” ceuk Ustad Ending.

“ Sanes, panginten kuring sakulawarga kedah papajar, margi lamun teu papajar apanan doraka,” ceuk Aswatama.

Ustad Ending istighfar,

“ Ajaran timana eta teh Tama ?” ceuk Ustad Ending

“ Ah, saur batur we, cenah, anu teu papajar mah, sarua jeung henteu gumbira nganghareupan bulan puasa,” tembal Aswatama.

“ Asa teu manggihan dina Kitabna Tama, dina Kifyatul Ahyar, Al-Um, Riyadusholihin, Fiqhul Sunnah, asa euweuh bab papajar. Kade ulah sadenge-dengena. Aya oge, urang kudu ngarasa atoh, gumbira nyanghareupan bulan puasa sabab ibadah dina bulo\an puasa, ganjaranna ngalipet sarebu bulaneun. Lain kudu kukurusukan papajar kanu bala,” ceuk Ustad Ending.

Aswatama kerung. Sanggeus permisi, gancang manehna manggihan bapana, Kombayana.

“ Meunang duit teh Tama, hayu urang indit papajar bisi doraka,” ceuk Kombayana.

“ Saur Pak Ustadz, papajar mah euweuh tina kitabna, kaolok-olok duit, cenah.” Ceuk Aswatama.

Kombayana manyun.

“ Alesan etama mah, bakat ku kopet, meuni loba alesan ari moal nginjeumkeun mah,” ceuk Kombayana.

Kaluarga Kombayana jeung Aswatama kapaksa ngijeun mobil dogong. Supaya teu panas, eta mobil dihateupan ku plastik. Kolot budak pasesered dina mobil dogong.

Ditengah jalan, mobil dogong eureun lantaran jalan macet. Kombayana anu keur sila dina tungtung mobil kadatangan barudak sakola.

“ Mang meser tahu bulat,” ceuk eta budak sakola.

Kombayana kerung.

“ Lain tukang tahu ieu mah jang, turis, rek papajar,” ceuk Kombayana.

“ Har, da turis mah tara tumpak mobil dogong, lamun lobaan mah kana beus atawa kana mobil tilu parapet, Biasana, mobil dina mobil bak mah anu dgang tahu buleud,” ceuk barudak bari saleuseurian.

Mabil maju deui. Sanggeus aya satengah kilona, reg deui mobil teh eureun. Torojol aya ibu-ibu nyampeurkeun.

“ Mang aya baskom plastik ?” ceuk eta ibu-ibu.

“ Har, da lain tukang parabot ieu mah,” ceuk ibu-ibu anu saurang deui bari leos indit.

“ Biasana mobil kieu mah atuda sok dagang parabot dapur anu pusatna di Jebrod tea geuning,” ceuk ibu-ibu sejena.

Reg aya mobil sedan eureun. Guluprak panto hareupna muka. Panumpangna urang Arab. Manehna ngadeukeuan kana mobil dogong. Na ana kerewek, eta rang Arab teh newak janggot Kombayana.

“ Ieu embe sabaraha rek dijualna ?” ceuk eta urang Arab.

Kombayana nangtung bari ngagorowok ka supir.

“ Pir….balik deui we euy. Tong tulus papajarna. Kira-kira Ama disangka embe peunciteun ku urang Arab !” ceuk Kombayana. *).