Nyalon Bupati Cianjur Kidul Euy !

Tah geus puguh ayeuna mah, Cianjur Kidul teh rek mardika, ngawasa sorangan jadi Kabupaten. Ayeuna mah lain ceuk beja kawas baheula, sabab, anu ngabewarakeunana oge gegedug DPRD Kabupaten Cianjur, anu wastana Kang Yadi Mulyadi SH,MH. Anjeuna mah jauh tina kabohongan sabab jadwalna geus ditangtukeun dina Sidang Paripurna tanggal 15 Juli 2019.

“ Geus puluhan taun eta perjuangan teh, geus aya lima bupatina, teu tulus bae, ayeuna mah tulus jang “ ceuk Lurah Semar ka anak-anakna.

“ Amin, Bapa, karunya warga Cisel teh hayangeun mandiri. “ ceuk Si Dewala.

“ Geus aya pibupatieunana ?” ceuk Si Gareng bari ngalieuk ka Si Cepot.

“ Aya,” tembal Si Cepot.

“ Saha Aka, uing rek jadi tim suksesna ari kitu mah,” ceuk Si Dewala deui.

“ Dewek,” tembal Si Cepot pondok.

Teu kungsi lila torojol Kang Yadi Mulyadi , beres Sidang Paripurna nyimpang heula ka Tumaritis.

“ Manawi parantos aya calon bupatina, sun ?” ceuk Si Cepot.

Kang Yadi Mulyadi seuri leutik.

“ Sanes Kang Cepot ?” cenah malik nanya.

Si Cepot muringis.

“ Hoax eta mah agan, heureuy…hehehe, tong dilaporkeun kana UU Teroris Agan,” tembal Si Cepot.

“ Manawi agan atuh ?” ceuk Si Gareng.

“ His, sim kuring mah ngan salaku wakil rahayat, kudu ngalaksanakeun naon bae kahayang rahayat. Nya panginten, urang kidul hoyong mardika, ku pribados tangtos dilaksanakan asal nyekapan kana sagala rupi sasaratanana. Da sakedap deui oge ku pribados ditakolkeun paluna, janten lah,” ceuk Kang Yadi Mulyadi.

Si Gareng ngaharewos ka Si Dewala.

“ Ku palu sakti tea geuning aka, naon kahayang rahayat lamun eta palu ditakolkeun geus pasti laksana,” ceu Si Gareng.

Kulantaran Kang Yadi Mulyadi rek maju jurit ka DPRD Propinsi Jabar, nya tangtu anjeuna oge bakal nguatan di Propinsi kana ngajadikeunana Kabupaten Cianjur Selatan teh.

“ Didoakeun ku Uwa, Jang Yadi, sing diparilih ku rahayat,” ceuk Lurah Semar.

“ Amin,” tembal Kang Yadi bari permisi rek mapayan lembur bisi aya anu teu nyangu.

Sapagodos jeung Dalem Herman Suherman, eta usulan rahayat pakidulan teh parantos diteken ku anjeuna. Eta Kangjeng Dalem teu pisan-pisan ngahesekeun. Malah make jeung ngadu’a, cenah, bral rahayat kidul sing marajeng kalayan bubuka Kabupaten nyalira. Keun kitu-kieuna mah geus pasti dibantuan ku anjeuna.

Barudak ti Sukanagara susurakan.

“ Hidup Kang Yadi, Hidup Kang Herman,” maranehna kacida atoheunana.

“ Hayang tea mah ibukotana di Pagelaran, ceuk Bu Lurah Pasirkuda, Bu Wiratsu.

Kang Iwan Permana anu keur ngapruk ka Sindangbarang oge satuju wae kumaha kaputusanana engke.

“ Nya dimana wae ari ibu kotana mah, mung kapungkur mah bade di Cibinong da tos disiapkeun lahana. Tapi duka, antawis Cibinong sareng Sindangbarang panginten,” ceuk Kang Iwan Permana.

Ceuk manehna, salaku urang kidul, Kang Iwan reueus pisan, malahan saupamina anjeuna kapilih jadi deui anggota dewan ti dapil lima, tangtos anjeuna bade ngiring nguruskeun sapertos pamekaran kacamatan Haurwangi sareng desa-desana.

“ Urang ngadaro’a we sing lancar kana pamaksadan sadayana,” ceuk Lurah Semar bari ngangkat lengeuna.

Kepluk teh aya cangkang kacang asin murag kana leungeuna. Barang manehna tanggah, sihoreng aya Gatot Kaca keur nyaneut di awang-awang. (*)