Bahureksa Rek Ngahakan Raja Yudistira

Bahureksa susumbar. Ceuk manehna, isuk jaganing geto, manehna rek ngahakan Prabu Yudistira, Raja Amartapura. Sanggeus diaplod dina Face Book ku Nyai Bagendit, Bahureksa ditewak ku Punggawa. Manehna dituduh makar, rek mateni Raja, kalayan dituntut hukuman saumur hirup.

“ Alhamdulillah hasil,” ceuk Bahureksa bari nyerengeh.

“ Yoooy, naha silaing make seuri, lain mikir,” ceuk Raden Bratasena bari melong beungeut Bahureksa.

“ Tinimbang nganggur saumur-umur bari hese nyatu,” tembal Bahureksa.

“ Naha ?” ceuk Bima deui pondok.

“ Nurut we uing mah ka Si Cepot. Lamun hayang bebas nyatu, kalayan teu kudu luat-leet ngesang usaha, abus we ka panjara, tara kacaritakeun aya pasakitan kalaparan di panjara mah,” tembal Bahureksa.

Si Cepot norojol. Manehna nyampeurkeun.

“ Tong mamawa uing,” ceuk Si Cepot.

Bahureksa ngalieuk ka Si Cepot.

“ Har, apan ceuk Kang Epot, tinimbang barang penta ka babaturan, nipu proyek bodong atawa maling, mendingan api-api rek ngahakan raja, ambeh ditewak bari teu digebugan kurahayat,” ceuk Bahu Reksa.

Si Cepot murungkut.

“ Yooooy, enya maneh nitah kitu, Pot ?” ceuk Bratasena.

“ Panyana teh moal dilaksanakeun,” tembal Si Cepot.

Bahureksa ngaku, manehna bener nyarita rek ngahakan raja sabab manehna geus lieur ku kahirupan sapopoe. Pagawean teu boga ari barang hakan rewog keneh.

“ Untung aya Si Cepot, manehna mere bongbolongan anu kacida hadena. Nyatu gratis dijero bui bari jeung euweuh anu ngebugan,” ceuk Bahureksa.

“ Didakwa saumur-umur dipanjara daek ?” ceuk Bratasena.

“ Insya Allah, eta pisan anu dipenta. Saumur-umur teu kudu usaha, nyatu diparaban nagara, aduuuuh bagja…..bagja…” ceuk Bahureksa siga anu suka.

Si Cepot gogodeg.

“ Saberna mah, manehna moal bisaeun ngalegleg raja, kahiji sungutna kurang badag, kaduana Raja mah sabab loba pangawalna. Manehna mah ukur nyarita bakat ku leneng teu bisa usaha,” ceuk Si Cepot.

Bratasena ngadilak.

“ Kaluarkeun wae kitu, Pot ?” ceuk Bratasena.

Bahureksa nyuuh, manehna ampun-ampunan.

“ Ampuuuuuun Raden……., ulah…ulah dikaluarkeun. Kawula teu sanggup nyanghareupan kanyataan. Teu sanggup balangsiar neangan kadaharan. Kaula hayang dibui…..keun bae pajejel-jelel jeung teroris atawa Narkoba oge. Da cenah, dijero panjara mah bisa jadi kurir Narkoba, malah aya anu beunghar sagala asal gawe bareng jeung kapala buina,” ceuk Bahureksa.

Raden Bratasena gogodeg.

“ Lieur nyanghareupan rahayat model kieu mah,” ceuk Raden Bratasena.

Bener we, isukna aya deui jalma ditewak lantaran nyebutkeun rek modaran Kangjeng Raja. Lila-lila, puluhan, ratusan, rebuan jalma anu nurutan Bahureksa lantaran maranehna harayang nyatu gratis dijero panjara bari jeung teu bencenur digebugan heula. (*)