Surga Mah Lain Keur Ulama Ajengan

Saenyana, anak teu bisa dicitak ku bapana atawa kudu nurutan pagawean bapana. Kukituna, urang kudu sadar yen masing-masing jalma dumuk kana nasibna sorangan. Saupamana aya anak anu bisa nuluykeun bapana boh dina pagawean atawa elmuna, estuning eta mah, gusti Alloh anu ngaturna.

“ Nyaeta atuh, tadina mah hayang anak teh jadi ajengan, nuluykeun buyut jeung bapana, kalahka jadi profesor,” ceuk Ajengan Elim, pupuhu MUI jeung Pontren Al Mutmainnah, Bojongjerang Cianjur.

Hiji mangsa, nuju Mama KH Munawar, Cilaku, Cianjur, guruna Ajengan Elim jumeneng keneh, disumpingan Ajengan Elim.

“ Tadina mah Jang Kikim, anak abdi, teh hayang sina neraskeun abdi jadi ulama, mingpin pasantren. Eh, kalahka jadi profesor,” kitu ceuk Ajengan Elim ka Mama Munawar.

Kumaha cenah waleran Mama Munawar.

“ Keung wae Neng Elim, budak jadi naon oge, da surga teh lain keur ulama. Euweuh ayatna di Al Qur’an anu ngunikeun yen surga teh keur ulama, tapi surga mah keur jalma anu takwa,” ceuk Mama Munawar.

Ajengan Elim ungut-ungutan.

Ceuk pikirna, memang enya, sok sanajan tukang beca, supir angkot, padagang sayuran komo bupati mah, ari jelema takwa ka Gusti Allah mah nya bagianana surga.

Ustad Yahya Soleh anu nyaritakeun eta alkisah neruskeun caritaannana. Cenah, sakurang-kurangna mah, dina jaman kiwari, loba kiyayi anu sesat jeung nyesatkeun ummatna. Malah, sigana mah aya ulama anu ngajual agama sagala. Kualatan kitu dina hirup jaman kiwari kudu ati-ati pisan sabab loba jebakan anu datangna ti setan.

“ Mugi gusti ngahapunten ka sadayana jalma anu garaduh dosa di ieu alam dunya, kaasup ka kuring,” ceuk Si Cepot bari ngangkat leungeuna ka langit.

“ Tamat puasana ?” ceuk Lurah Semar.

“ Ari beuteung mah alhamdulillah, teuing anggota badan mah, can bisa sigana mah nurutan puasa Ajengan Elim jeung Ustad Yahya Soleh, puasa khusus bil khusus,” tembal Si Cepot.

Si Dewala mairan.

“ Puasa tuan we mereun Aka, mah. Puasa bari nyatuan,” ceuk Si Dewala.

“ Kira-kira da uing teh lain hayam Wala. Rajeun puasa keur nyileungleum atawa oray puasana keur megar, ganti kulit,” ceuk Si Cepot.

“ Sugan, eta we kamari, puasa bari ngebul,” ceuk Si Dewala deui.

Si Cepot molotot.

“ Ngadurukan onyong,” ceuk Si Cepot.

“ Aya ngadurukan dina sungut,”

“ Heueuh, sungut uing kaduruk kamari mah,” ceuk Si Cepot bari ngaleos ka tukangeun kandang doma, rek godin sigana mah. (*)