Koalisi Ngintip Korsi

Keur naon cape-cape ngadegkeun partai pulitik ngan saukur jadi bebegig. Geus tangtu sakabeh partei pulitik ngabogaan pangharepan hayang boga kakawasaan milu ngatur ieu nagara.

“ Lamun teu jadi raja nya jadi mantri atuh,” ceuk Aswatama ka Si Cepot.

“ Lamun teu jadi mantri ?” ceuk Si Cepot.

“ Gepernur sugan,”

“ Lamun teu gupernur ?”

“ Bupati lah,”

“ Lamun teu Bupati ?”

“ Maenya ari kapala desa mah teu werat,” tembal Aswatama bari ngajebi.

“ Kumaha lamun RT/RW we atuh ari teu mampuh pisan mah,” ceuk Si Cepot.

Aswatama gegebris.

“ Enggeus we atuh kawas dewek jadi tangkulak proyek,” cenah.

Kombayana nyampeurkeun.

“ Ajowwwww, eleh…eleh…eleh deui wae Si Kuni teh barudak,” ceuk Ama Kombayana.

“ Eleh naon ieu teh Ama, ngadu hayam, gapleh, maen bal atawa nguseup, teu meunang lauk anu diantingan ?” ceuk Si Cepot.

Kombayana molotot.

“ Ngadukung, ngoalisi, sugan jeung sugan jadi mantri lamun calon raja meunang. Emhh, kalahka nambru bari jeung dikekeyek ku babaturanana,” ceuk Kombayana.

“ Milu kanu meunang atuh, keun bae geus ngadukung anu eleh ge, ngoalisi we jeung anu meunang, susuganan dibere korsi ari nyuuh kanu meunang mah,” ceuk Si Cepot.

Aswatama mairan.

“ Heueuh Ama, naenya lima taun ngalamot curuk, timana atuh Si Kuni ngabeyayaan partey,” ceuk Aswatama.

“ Nyakitu we meureun era-era oge,” ceuk Kombayana.

Disagigireun maranehna, Batara Kresna mesem.

“ Anu ngarana demokrasi teh nyaeta kudu tumut kana aturan, sakur anu eleh kudu ngahiji jeung anu meunang, sabab ayeuna mah geus euweuh angkot no 1 jeung nomor 2, kabeh kudu sarua ngabela bangsa katut nagara. “ ceuk Batara Kresna.

“ Teu kedah isin panginten Kakang Batara ?” ceuk Aswatama.

“ His, lain era jeung teu era, ieu mah aturan demokrasi Tama, bejakeun ka Si Kuni sok ayeuna mah ngagabung jeung anu meunang, babarengan bajuang keur kasajahtraan rahayat.” Tembal Batara Kresna.

“ Dipasihan korsi moal kinten-kintena Kakang ?” ceuk Aswatama deui.

Si Cepot mairan.

“ Mawa we ti imah korsi makan ari teu dibere mah,” ceuk Si Cepot.

Aswatama nyereng.

“ Tong ngaheureuykeun urusan pulitik Pot, lain waktuna ngabodor,” ceuk Kombayana.

“ Walah….puguh sidang MK oge bari ngabodor, tamba tunduh ceuk Pak Hakim oge,” tembal Si Cepot bari indit ka pasir rek ngarit. (*)