Lauk Buruk Milu Owah

Ari jalma anu baroga partai mah, heueuh anu disebut pulitisi, pantes kongkorongok dina baligo ge, mikahayang jadi calon bupati. Anu matak pikaeraeun mah, eta we aya anu lauk buruk milu owah. Kitu ceuk Jang Iwan, pulitisi anu saragamna beureum, urang pakidulan.
“ Sok isin ku BHS Manjur, sabab anjeuna pisan anu cocok janten Bupati mah. Ngan wanti-wanti wae, margi teu acan aya riwayatna, Bupati Cianjur patilasan Wakil Bupatina. Sapertos dua Dadang, Dadang Sufianto sareng Dadang Rahmat. Atanapi D2S, Dadang-Dadang Suranto,” ceuk Jang Iwan, rayina Jang Saef Lukman.
“ Leres Jang,” Lurah Semar nembalan.
“ Mung…” ceuk Lurah Semar deui.
Jang Iwan muncereng.
“ Mung naon Uwa ?” ceuk Jang Iwan.
“ Mung ari BHS Manjur mah, nyaeta Bupati Herman Suherman Amanah jeung Jujur, apanan sanes wakil deui ayeuna mah. Malihan anjeuna mah parantos Bupati, sanaos nganggo awalan Plt oge,” tembal Lurah Semar.
Jang Iwan ngacungkeun jempolna.
“ Sae pangemut Uwa ari kitu mah, leres, BHS mah ulah disangkut pautkeun sareng nasib D2R nya Uwa,” ceuk Jang Iwan.
“ Mung gusti Alloh anu ngatur nasib jalma mah Jang, mung ari Cianjur anti wakil mah, eta mah mung babasan panginten,” ceuk Lurah Semar.
Torojol Aswatama, ngagegag leumpangna.
“ Tos timana Tama ?” ceuk Lurah Semar.
“ Masang baligo Uwa, meungpeung usum, Tama Aswatama, Anu Utama Calon Bupati Pilihan Rahayat Sadaya” ceuk Aswatama.
Si Cepot ngajebi.
“ Lauk buruk milu owah maneh mah Tama. Unggal aya Pilkada sok jadi pangriweuhna. Padahal, pulitisi lain, pangusaha lain, birokrat komo deui, lain pisan. “ ceuk Si Cepot.
Aswatama ngaharewos ka Si Cepot.
“ His, uing mah dagang Pot. Promosi, sugan jeung sugan aya anu noel. Lamun teu ditoel keur wakil, sugan wae aya au maledog kuduit bakat pusingeun,” tembal Aswatama.
“Lain kungsi baheula oge ditoel, apanan cenah, saha bae bupatina, Aswatama wakilna. Ngan hanjakalna anu noelna lain Bupati tapi kalahka Jurig Kuris,” ceuk Si Cepot.
Aswatama molotot.
“ Tong ngaganggu kana pakasaban kawula Pot, sugan jeung sugan aya anu katipu. Apan jalma anu ambisius mah sok ngagadak bodo. Gampang ditipu ku budak angon ge,” ceuk Aswatama bari ngaleos rek masangkeun poster dina tatangkalan.
Lurah Semar nyerengeh.
“ Antep we Ujang, montong make jadi milu owah. Urang mah eta we anu geus puguh. Jalma anu panggih jamaah subuh di kaum.” Ceuk Lurah Semar bari nguriling ka rahayatna. Sigana rek ngabejaan ulah sok milu jadi lauk buruk…bisi milu owah. (*)