Hari Jadi Kabupaten Diketok Palu Poe Senen

Poe Senen tanggal 15 Juli 2019 Sidang Paripurna DPRD geus nangtukeun, yen harita pisan poe lahirna Kabupaten Cianjur Cianjur Kidul. Panangtuan Hari Jadi Cianjur Kidul teh geus meunang nyatujuan Plt Bupati Cianjur Herman Suherman. Kukituna. Gatot Kaca geus kekeleyengan ngumumkeun, cenah, tipalebah Kacamatan Sukanagara kakidul bakal kaasup kana Kabupaten Cianjur Kidul. Ari Kabupaten Cianjur indungna mah ti Campaka ka kulonkeun.

“ Iraha atuh jadina, kade bisi teu tulus ,” ceuk Si Cepot ka Jang Iwan. anu harita mindeng ulin ka Cikangkareng jeung Jang Iwan Permana.

“ Nya kudu diproses heula, anu penting geus aya panyatujuan ti Pamarentah Kabupaten Cianjur. Apan kudu diusulkeun ka Gupernur jeung ka Mendagri meureun,” tembal Jang Iwan.

Sanggeus balik ka Pandawa, Gatot Kaca ngahaja datang ka Tumaritis, manggihan Lurah Semar saparakanca.

“ Juragan, meuni luat-leet kesang, na parantos timana ?” ceuk Lurah Semar bari mapagkeun dununganana.

“ Tos nguriling, Uwa, ti Sukanagara nepika Takokak, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, pokona kabeh wilayah Cianjur Selatan geus dikurilingan,” tembal Gatot Kaca.

Si Cepot ngahuleng.

“ Agan teh bade nyaleg, apanan parantos lekasan, ?” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar molotot.

“ Cik atuh, kolot oge can nanya, geus miheulaan pok,” ceuk Lurah Semar.

“ Lain reg nyaleg, Pot, kawula mah ngumumkeun ka rahayat Cianjur Kidul, yen Hari Jadi Kabupaten Cianjur Kidul geus diresmikeun ku Kang Yadi Mulyadi, pupuhu Dewan jeung Kang Herman Suherman, Plt. Bupati Cianjur dina tanggal 15 Juli sanggeus Hari Jadi Cianjur,” tembal Gatot Kaca.

“ Alhamdulillah atuh Agan, cios panginten Cianjur Selatan teh janten Kabupaten,” ceuk Lurah Semar.

Si Cepot mairan.

“ Matak kitu oge, jadi atuh Bapa, wilujeng papisah Cianjur Kidul jeung Cianjur Selatan, hatur nuhun ka Kang Yadi jeung ka Kang Herman,” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar hayang ngabuktikeun, naha caritaan Gatot Kaca teh bener atawa ngan saukur hoax haok. Manehna ngajak anak-anakna nganjang ka gedung dewan Cianjur.

Gancangna, rombongan panakawan geus nepi ka Gedong Dewan. Gedong sigrong anu kacida gedena teh, sepi kawas kuburan. Ceuk pagawe kaamanan eta gedong, anggota DPRD Cianjur nuju karampanye, rereana mah ka pakidulan.

“ Dupi Pak Ketua mah aya di rohangan kantorna da anjeuna mah tara ninggalkeun kantor upami kirang peryogi mah,” ceuk Pagawe Kaamanan.

Kasampak Kang Yadi Mulyadi keur narima semah. Barang datang Lurah Semar jeung anak-anakna, manehna nangtung, ngabageakeun.

“ Hapunten, numutkeun Raden Gatot Kaca, leres Hari Jadi Cianjur teh kaping 15 Juli ?” ceuk Lurah Semar.

Kang Yadi Mulyadi nyerengeh.

“Leres Uwa, saparantos sidang Paripurna Hari Jadi Cianjur 12 Juli, dilajengkeun ku Paripurna netepkeun Cianjur Selatan jantena Kabupaten dina tangal 15 Julina.” Tembal Kang Yadi Mulyadi.

Si dewala tetelepek.

“ Kumaha cara netepkeunana juragan ?” cenah.

“ Saparantos sidang paripurna DPRD beres, sim kuring kantun nakolkeun paluna, tok-tok-tok weh, langsung jadi kaputusan pamekaran Cianjur Selatan teh,” ceuk Kang Yadi Mulyadi.

Si Dewala nanya deui.

“ Saupamina eta palu ditakolkeun kunu sanes, kintena janten moal tah pamekaran teh ?” ceuk Si Dewala.

Ketrok Si Gareng neke sirah lanceukna.

“ Nya moal atuh, komo ku ilaing mah. Keukeuh kudu ku Kang Yadi Mulyadi salaku pupuhu Dewan Cianjur. “ ceuk Si Gareng.

Lurah Semar unggut-unggutan.

“ Nya khususna keur urang pakidulan, tangtu bae reueus ka Kang Yadi Mulyadi, sabab salaku pupuhu Dewan Cianjur geus ngabuktikeun pagaweanana, ngalaksanakeun kahayang urang pakidulan anu geus lila pisan jadi angen-angen maranehna,” ceuk Lurah Semar bari ngajak anak-anakna balik ka Tumaritis.

“ Kantun dirojong we ku Pamarentah sareng sakumna rahayat supados proses ngajantenkeun Cianjur Kidul salaku Kabupaten teh teu aya halangan harungan,” ceuk Kang Yadi.

Nyakitu deui Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, ceuk Kang Yadi, anjeuna mah suhud pisan majoangkeunana. Nya tangtus usulan ka Propinsi sarenng ka Pusat enggal didugikeun. Mugi bae, Cianjur Kidul langkung enggal kamajenganana tinimbang waktos ngahiji sareng Kabupaten Cianjur. (*)