Kajeun Belet Asal Deukeut

Nyai Rina urang kampung Warungjengkol gogorowokan sabab anakna teu katarima di SMP Warungkondang. Cenah ceuk manehna, imahna jauh teuing, kurang sadeupa tina anu disaratkeun eta sakola.

“ Maenya imah kuring kudu digogotong ka pipir sakolaan, asa kukacida teuing ieu aturan teh meuni leuwih ti jaman gorombolan,” ceuk Nyai Rina bari gerewek teh ngawih.

“ Kamana jalan kareta ka kaler loba papanting, kamana nya kuring menta lamun teu ka Haji Oting,” ceuk Nyai Rina.

Pedah we Haji Oting jadi PLT Kapala Dines Dikbud jadi teu ngeunah cicing lantaran geus tangtu loba anu menta tulung.

“ Lain aturan Haji Oting atuda, Mantrina we anu teu boge cedo make nyieun aturan ku jauh deukeutna budak ka sakolaan. Asa ku teu make uteuk nyieun aturan teh, “kitu ceuk Si Dewala.

Torojol Nyai Bagendit nyampeurkeun.

“ Alhamdulillah budak eceu mah, sanajan rapotna areuceuy siga gincu randa anyar, katarima di sakola kaporit,” ceuk Nyai Bagendit bari nyingkabkeun anerokna.

“ Tong make nyingkabkeun anerok euceu, sakitu loba kutilan eta bitis,” ceuk Si Cepot.

“ Heuh Kang Epot, bakat ku atoh euceu mah, sidqoh pingping we saliwatan ka Si Dawala,” ceuk Nyai Bagendit.

Ti Kajauhan katempo aya saung nyurungkuy, ampir siga keur jaman ganti rugi cirata, loba imah panggung pundah-pindah lantaran hayang meunang ganti rugi dobel. Katempo Citrayuda jeung Aswatama keur ukah-ekeh ngagotong eta saung.

“ Rek dikamankeun eta saung Yuda ?” ceuk Si Cepot ka Citrayuda.

“ Dideukeutkeun ka sakolaan sugan we anak uing katarima, da ceuk guruna, imah uing kurang tilu jeungkal ti sakolaan,” tembal Citrayuda.

Si Cepot gogodeg.

Sanggeus imahna pindah, angger we anak Citrayuda teu katarima.

“ Parantos pinuh,” ceuk eta guru anu narima murid anyar.

Bari nyusutan kesangna, Citrayuda molotot.

“ Hanas imah uing digogotong, angger we teu katarima, jangkar kehed teh,” ceuk Citra Yuda.

Isukna, warga Tumaritis ngadatangan Mantri Pangatikan Karajaan Pandawa, DR. Prabakesah, S.Ms, Fb,Wa, Insinyurtagram, S. Tik Tok.

“ Gelar we ngaredes nyieun aturan sakacapruk, budak pinter henteu bener, budak belet jadi lebet asal imahna deukeut. Ku teu boga kakenyos mantri mongtot bool teh,” ceuk Si Gareng bari ngamang-ngamang arit.

“ Tong make pakarang Kang Gareng bisi cilaka,” ceuk Si Dewala.

“ Da uing mah rek ngarit, naha make dibabawa demo atuh, maenya uing kudu ngarit ku kokod,” tembal Si Gareng.

“ Lain kitu, eta bisi beuheung Juragan Mantri ka arit,” ceuk Si Dewala deui.

“ Kudu disapa ku uing jadi jukut ari kitu mah, “ ceuk Si Gareng.

Torojol Kombayana.

“ Cicing Reng, juragan Mantri mah memang teu mikir, eta aturan teh harewos ti Ama, sangkan sakola Ama kabagean murid. Kumaha atuda ieu mah, anu nabeuh-nabeuh anu ngampar-ngampar, anu seubeuh-seubeuh anu lapar-lapar. Maenya, sakola Al-Suhadma anu Ama muridna ngan tilu siki beakeun ku sakola nagri,” ceuk Ama Kombayana.

“ Baku ari loba pamaen teh jadi aturan teu beres-beres. “ ceuk Si Cepot bari ngagiringkeun adi-adina mulang ka lembur.

“ Hanas salat di jalan raya, demo teu hasil. Hese atuda ngalawan kakawasaan mah. Sigana isuk pageto kudu dewek anu jadi mantrina,” ceuk Si Gareng bari nyabet-nyabetkeun aritna kana jukut. (*)