Nulungan Jalma Anu Katipu Umroh

Kabita ku ongkosna murah, rebuan jalma katipu ku PT Bodong Umroh, malahan kungsi Inces Syahrini dituding milu ngiklankeun, padahal cenah, manehna mah ngan saukur jadi jadi konsumenna, lantaran manehna mayar sakumaha biasana.

“ Inces memang ngiringan di PT Bodong, tapina mayar, sanes ngiring nipu ka calon umroh,” ceuk Inces Syahrini, basa nerangkeun ka patugas anu mariksa.

“ Numatak kuring ngadirikeun pausahaan panyalur umroh anu resmi, boga sertifikasi sagala nyaeta PT Gaido Tour & Travel,” ceuk Ajengan Anom Ahmad Yani, Imam Masjid Agung Cianjur.

Sangkan jalma barisa umroh bari can baroga duit kontan, umrohan di PT Gaido mah meunang nyicil, atawa ngiridit. Malahan aya anu geus beres karek lunas bari jeung pasporna oge diurus ku PT Gaido.

“ Maenya ari mobil kabayar cicilanana ari umroh teu bisa nya Kang Cepot,” ceuk Ajengan Anom Ahmad Yani.

“ Leres, kumaha niat panginten, sun,” ceuk Si Cepot bari ngalieuk ka Bapana anu sirahna sok dibubungkus sorban tapi can wawuh jeung Ka’bahna.

“ Tiasa sapalihna heula Ayi Ajeungan, engkin saupamina parantos lungsur artos AD/ADD anu taun ieu, insya Allah ngalunasan,” ceuk Lurah Semar.

Ajengan Anon Ahmad Yani mesem.

“ Mangga, poto copy we KTP, Kartu KK sareng serat nikahna, saupamina bade sareng bojo,” ceuk Ajengan Anom Ahmad Yani.

Si Cepot ngadilak.

“ Apan ema Sutiragen mah can bisaeun di jilbab, pernah sakali basa rek kaondangan, beungeutna katutupan ku jilbab da masangna nyengsol,” ceuk Si Cepot.

“ Tong ngerakeun indung, sugan ari geus umroh mah jilbabna lempeng,” ceuk Lurah Semar bari nyiwit pingping anakna.

Si Cepot ngaharewos.

“ Tong make duit AD/ADD, apan etamah duit rakyat, bisi bapa ngado’a Labaik-allahuma labaik, ceuk malaikat teh ‘la…anta la…labaik, anta marduud !,” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar ngalieuk ka Si Cepot.

“ Na kuduit naon atuh, sugan we aya batina tina AD/ADD, ulah ngan ukur neken laporan wungkul lurah teh. Geus puguh tina mobil ambulan mah teu ngalamot-lamot acan komisina,” ceuk Lurah Semar.

Ajengan Anom Ahmad Yani nyerengeh.

“Tah numawi tiasa nyicil oge supados tiasa mayar ku gajih, sajuta sasasih mah. Nya dua tauneun oge lunas. Margi ngempelkeun artos mah tara aya gundukna,” ceuk Ajengan Anom Ahmad Yani.

“ Leres, da pun bapa mah cekap nuangan papatong sawah panginten, saupamina gajihna seep,” ceuk Si Cepot.

Ajengan Anom Ahmad Yani nyerengeh deui.

“ Nya ari munggah haji atawa umroh mah atuh Kang Epot, wajib keur jalma anu kawasa dijalana hartosna gaduh artos tiis, ladang halal, ulah artos riba komo haram mah, sanes keur anu kawasa dicalana bari munggah haji ku artos anu teu uni,” ceuk Ajengan Anom Ahmad Yani bari permisi rek solat Duha digigireun paimaran masjid. (*)