Haji Muchrodin Purah Ngakurkeun Jalma Beda Agama

Geus lila teu panggih jeung Haji Mucrodin. Sigana mah ampir dua taunan, tibarang anggaran FKUBna dicukuran nepika ngan ukur tinggal 50 rewu Perakan. Nu pasti mah, sarua we jeung MUI, tina 400 rewu tinggal 100 rewuan. Suganan, teu pati garawe lantaran teu cukup anggaran komo keur jajan mah. Memang hese bajoang jaman kiwari mah, teu kawas jaman revolusi kamerdikaan, korban harta jeung nyawa teu ieuh make kudu diduitan.

Sanajan teu leuwih gampang ti bajoang kamerdekaan, ngamumule kamerdikaan memang hese oge. Ceuk Plt. Bupati, Herman Suherman mah, naon wae agamana, suku bangsa, basa jeung pilihan pulitikna, tetep we kudu ngahiji, NKRI harga mati.

“ Lain rek nyaritakeun H Mucrodin, bapa teh, kalahka ngalindur ?” ceuk Si Cepot ka Lurah Semar.

“ Nanaon oge kudu aya bubukana ujang,” tembal bapana.

Ceuk Lurah Semar, pikeun ngakur-ngakur jalma anu beda agama jeung kapercayaanana di Cianjur nyaeta H Mucrodin. Nya teu wudu tihothat gawena lantaran kadangkala aya bae kekesetanana, teu kaur salah pangartian kajeun ngan saeutik oge.

“ Anu loba kudu ngahargan anu saeutik jeung anu saeutik oge kudu ngahurmat kanu loba,” ceuk Lurah Semar.

Si Cepot gideug.

“ Eum, nyakitu, ngakurkeun jalma dua oge, bapa jeung ema, asa lieur, kadang-kadang rantang ngarapung. Sigana, pasal amu pokona mah tina kurang balanja nya Pa ?” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar molotot.

“ Tong nyindiran kolot bisi hapa hui,” ceuk Lurah Semar.

“ Enya, Haji Mucrodin jeung Kang Ajengan Elim oge rieuteun ari kurang balanja mah,” ceuk Si Cepot deui.

“Eta mah jaman baheula tapi ari ayeuna mah sanggeus Cianjur dipingpin ku Kang Herman, cenah aranjeuna bareunta deui” ceuk Lurah Semar.

Haji Mucrodin kasampak keur kaondangan di Assakinah. Cenah, diondang ku Kang Azam Zubaedi, ngawinkeun anakna.

“ Sok panggih teh dina dongengna we, Kang Epot,” ceuk Haji Muchrodin bari nepakan taktak Si Cepot.

“ Nyaeta atuh, kamari mah kakirangan,” ceuk Si Cepot.

“ Har, na kakirangan naon?”

“ Cicis,” tembal Si Cepot.

“ Sarerea ari kitu mah, ngan ulah ngurangan kana bajoang. Anu bisa kutanaga atuh kutanaga, anu bisa kucarita nya kucarita anu ngan ukur bisa ngado’a ku ngadoa. Teu bisa nanaon, seuri we atuh lantaran seuri oge ibadah, ari hoax jeung haok mah matak doraka,” ceuk Haji Muchrodin.

Ceuk Haji Muchrodin, urang Cianjur mah katelah someah boh ka sasama agama atawa kajalma anu teu saagama. Kitu oge dina pulitik, tara ieuh pacogregan sanajan beda pilihan. Nu matak, Cianjur mah katelah jadi kabupaten pangaman-amana sanagara Indonesia.

“ Kedah dipertahankeun rupina eta kabiasaan kitu teh ?” ceuk Si Cepot.

“ His, tangtu kudu dipertahankeun, nya kusaha lamun lain ku urang,” ceuk Haji Muchrodin bari nguntuy rek parasmanan. (*)