Paguyuban Artis Narkoba

Kulantaran beuki loba artis anu katohyan beuki Narkoba, Aswatama boga inisiatif rek ngadegkeun Paguyuban Artis Narkoba. Sugan jeung sugan, ieu paguyuban laku keur ngadukung calon Gupernur, Bupati atawa Walikota dina PILKADA Serentak tahun 2020 engke.

“ Artis mah loba anu resepna, rek Narkoba atawa kasurupan jurig jarian angger wae loba anu resep. Ku alatan pupularitasna alus pisan, tangtu we lamun dukung-dukungan bakal pilakueun,” ceuk Aswatama.

Si Cepot ngajebian.

“ Komo lamun calon gupernur atawa bupatina bandar Narkoba mah meureun,” ceuk Si Cepot.

“ Alus pisan. Sabab anu kitu mah gampang duitna” ceuk Aswatama.

“ Enya loba duitna mah. Sabab, ceuk beja, duit Narkoba mah leuwih loba tibatan duit nagara, bejana mah, 15 kalieun duit nagara lobana teh,” ceuk Aswatama.

“ Jadi ieu nagara bisa dibeuli atuh ku bandar Narkoba ?” ceuk Si Cepot.

“ Jigana kitu lamun arek dijual mah,” tembal Aswatama.

Lurah Semar gogodeg.

“ Ambuing-ambuing, Ancur jang, ancur rahayat urang, utamana mah barudak ngorana, rek kusaha ieu nagara dipingpin lamun barudak ngorana nyandu Narkoba ?” ceuk Lurah Semar.

Aswatama manggut.

“ Nyaeta Uwa, kusaha deui atuh lamun lain ku bandar Narkoba. “ tembal Aswatama.

Lurah Semar gogodeg.

“ Rugi barudak, rugi, generasi ngora dirugikeun, nagara rugi….rahayat bakal pating koceak !” ceuk Lurah Semar.

Aswatama tutunjuk.

“ Nya lamun aya anu dirugikeun aya oge anu diuntungkeun Ama,” ceuk Aswatama.

“ Saha anu diuntungkeun Tama…..saha ?” ceuk Lurah Semar.

“ Loba atuh Ama, salian ti Bandar Narkoba, aya oge jalma anu boga pangasilan kualatan ayana Narkoba, saperti pagawe BNN, Panti Rehabilitasi Narkoba, Kapala bui jeung sipirna. Apan maranehna sok ngingu bandar Narkoba nepika Nyi Nunung oge bisa meuli Narkoba anu dipasarkeun ku Bandar Narkoba ti jero bui,” ceuk Aswatama.

Si Cepot joged.

“ Matak Narkoba mah moal aya perena dan loba anu marilu usahana,” ceuk Si Cepor bari ngawih lagu Bagadang.

“ Narkoba ulah Narkoba…aa, kalau tak ada untungnya. Narkoba boleh saja…aa.. kalaulah ada untungnya….!” ceuk Si Cepot bari prat-pret-prot hitut. (*)