Jang Apip jeung Jang Dehen Rebutan Via Valen

Dua lalaki tengah tuwuh ngadadak digarolep. Maranehna teh Jang Apip jeung Jang Dehen ceulina rarancung ngadenge Via Valen rek nganjang ka Cianjur. Buuk Jang Apip anu panjang jeung rabig ayeuna mah kacida rapihna, make dikuncir sagala nurutan bentang film, Segal, anu jagoan tea.

“ Leres Neng Via Valen bade ka Cianjur ?” ceuk Jang Apip jeung Jang Dehen ka jalma anu mawa beja.

“ Leres, apan diondang ku Kang Yudi Perdiana ti Panitia Agustusan Cianjur, engkin kaping 18 Agustus. Neng Via bade ditabeuh di Lapang Parwatasari, Joglo,” tembal Kang Gagan, bandar manuk, kapercayaan BHS Manjur ti Humas Pemda.

“ Aduh Gusti mugi bae sim kuring ditepangkeun sareng Neng Via anu tos kapicangcam ti baheula,” ceuk Jang Apip.

“ Jeung uing paling oge, didinya mah ampir siga panyawahna. Uing atuh….siga sopirna,” ceuk Jang Dehen bari nyereng.

Tatabeuhan dangdutan geus kadenge ti kajauhan. Jalma ruyek pasered-sered di lapang Prawatasari. Jang Dehen jeung Jang Apip milu pasered-sered bari babadug.

“ Jang tong nyeredkeun ieu ema kapencet,” ceuk Nini-nini.

“ Engap lain nini ?” ceuk Jang Apip.

“ Lain engap Jang, ema teh teu kuat bau kelek ujang,” ceuk eta Nini-Nini bari meungpeukan irungna.

Eta dua lalaki anu keur balap ngadeukeutan Via Valen geus narampeu diharupeun panggung. Jang Dehen teterekelan naek kana panggung diturutan ku Jang Apip. Parang paamprok jeung Via Valen, duna nana ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman.

“ Neng Via..ieu Kang Apip tea,” ceuk Jang Apip

“ Abdi Cep Dehen Neng….” ceuk Jang Dehen.

Via Valen olohok.

“ Saha tea nya, aku ora kenal sama sampean, mimpi kaleee,” ceuk Via Valen.

“ Aku gelem sama sampean Neng Via,” ceuk Jang Dehen.

Jang Apip nurutan.

“ Aku wis kangen….” ceuk Jang Apip.

“ Ora ah, sampean kan ora ono duite….” ceuk Via.

“ Slow aja tuh Neng…..” ceuk eta dua lalaki ampir bareng. Via Valen teu malire deui ka eta dua lalaki, manehna ngadeukeutan mikropon rek nyanyi. Kang Gagan nyurakan ti handapeun panggung.

“ Era…nyah. Kolot-kolot sotoy……..” ceuk Kang Gagan bari joged. (*)