Usum Ngadurukan Sanggeus Bakar Sate Qurban

SANGGEUS lekasan bakar sate qurban, loba barudak anu teupati eling, bakar pulisi, imah jeung warungan. Sanajan urang nyobat jeung seuneu, dipake masak jeung nyundut ududeun. Tapi seuneu ulah dipake heureuy sabab bisa ngancurkeun. Seuneu jeung ambek saruana cocooan setan. Lamun keur ngagedur amarah bari jeung mamawa seuneu geus pasti sagala diduruk, saperti barudak ngaduruk pulisi di jalanan atawa urang Papua hohoak ngaduruk imah jeung warungan.
“ Dimana-mana oge, anu demo mah mamawa poster, tutulisan, lain mawa bengsin jeung seuneu. Jalma kitu mah ngarana kausap setan,” ceuk Lurah Semar bari gogodeg.
“ Lamun panas hate dibarengan ku seuneu, matak loba anu korban nya Bapa ?” ceuk Si Dewala.
Lurah Semar unggut-unggutan.
“ Nyaho, timana datangna seuneu?” ceuk Lurah Semar.
“ Nya ti hawu meureun,” tembal Si Cepot.
“ Bisi teu nyaho, seuneu asalna tina batu karikil seuneu naraka anu geus milyaran taun pareum. Ku Malaikat Jibril, eta batu naraka dialungkeun ka bumi. Nyatana bumi teu kuateun nahana. Batu naraka tembus ka jero bumi tuluy nyangsang dina beuteungna. Nya, akhirna eta batu ngagolak jadi bubur batu panas anu disebut magma bumi. Tah tidinya pisan asal-usulna aya seuneu di alam dunya teh, jang,” ceuk Lurah Semar.
Si Dewala gogodeg.
“ Sigana mah ancurna dunya teh bakal ku seuneu, ari kitu mah,” ceuk Si Dewala.
Si Cepot ngajebi.
“ Nyayahoanan,” cenah.
“ Puguh geus yakin, leuweung kahuruan eta kunaon. Bom murag jadi seuneu, komo bom molotop mah, estuning obor dialungkeun.” Tembal Si Dewala.
Ti beulah wetan katempo aya jalma mamawa obor. Si Dewala nyampeurkeun.
“ Kade Mang, ulah demo mamawa obor, bisi kausap setan,” ceuk Si Dewala.
“ Sanes bade demo amang mah, ngobor bangkong,” ceuk eta jelema.
“ Bangkong dioboran, atuh sarieuneun Mang ?” ceuk Si Dewala deui.
“ Puguh rarasepeun, buktina barudak sakola oge ari demo sok marawa seuneu, ngaduruk ban, malahan aya oge anu ngadurukan kantoran,” tembal Tukang Bangkong bari nyerengeh.
Seuneu jeung cai memang sobat. Lamun bisa ngagunakeunana atawa saperluna tangtu eta sobat bakal jadi kahirupan. Tapi lamun teu bisa ngurusna komo dibabawa bari jeung ambek atawa keur mabok, eta sobat bakal ngahakan kana dirina. Sabenerna, seuneu dasarna ti naraka jeung ambek dasarna ti setan. Kacida akurna, ambek jeung seuneu teh. Akur pikeun ngancurkeun diri sorangan, balarea jeung lingkungan. (*)