Kombayana Disogot Korona

JANG Deden Sukmayadi hariweusweus nempo Kombayana gogorentelan bari nyekelan bujurna.
“ Ajaowwwww, tohobat, panas… panas !” cenah.

“ Corona, Kombayana disogot Corona !” ceuk Jang Deden Sukmayadi bari tutunjuk. Taya jalma anu wani ngadeukeutan ka Kombayana anu keur kekerepengan. Kabeh tatanggana malundur bari marasangkeun masker nutupan sungut jeung irungna.

Si Cepot anu teu kabere masker ku Bupati Tumaritis, mungkus sirana
ku samping sarung anu biasa disolendangkeun dina taktakna.
“ Moal sieuneun dimasker kusamping mah Aka. Sarua we jeung
wadul, “ ceuk Si Dewala.

“ Naon bedana ?” ceuk Si Cepot. “Masker mah make obat antispiteng,” ceuk Si Dewala deui. “ Make, sarung dek oge,” tembal
Si Cepot.

“ Make naon ?” “ Tikotok medok. Corona mah
sieuneun ku tai kotok mah,” tembal
Si Cepot.

Heang ambulan Desa Tumaritis datang. Pagawe kasehatan tarurun bari
marawa kurung hayam. Kombayana dituruban ku kurung hayam. Tuluy
diangkut kana ambulan.

Jagat pawayangan geger sanggeus pabeja-beja, Kombayana tokoh
kontroversi wayang golek rek paragat karirna lantaran disogot
vitrus corona. “ Mangkaning euweuh gantina. Aya oge Lili Azis jeung Kang Dehen,
duanana oge teu pati payus,” ceuk Si Cepot.

Kombayana diringkeb di rohangan isolasi. Sakabeh tokoh hayang kaasup
Raja Astina, Prabu Duryudana, datang ka tempat kurungan Kombayana.
“ Pupus juragan ?” ceuk Si Cepot ka Raja Astina.

“ Encan Pot,” tembal Prabu Duryudana. “ Katawisna kumaha ?” ceuk Si Cepot deui.

“ Bieu kadenge masih keneh bisa hitut.” Tembal Raja Astina.
Si Dewala nyampeurkeun. “ Ngawelu Gan ?” cenah ka Raja
Astina.

Si Cepot nyigeung cangkeng adina. “ Sing sopan ka raja teh, make
nyebut ngawelu sagala. Kawas rek Pilkada we, loba anu nyarita teu
sopan.” Ceuk Si Cepot. Si Dewala teu kemek. Lila-lila kurungan Kombayana
dibuka.

“ Kumaha Pa Mantri ?” ceuk Raja
Astina. “ Sae Gan, sanes corona mung…eta,” tembal Pa Mantri bari nepangan bujurna.
“ Eta naon ?” si Cepot milu tatanya. “ Nongtot bool…Pot,” ceuk Pa
Mantri bari ngaleos. (*)