Engkong Korona Dagang Masker

SIGANAMAH, geunjleungna pasualan PILKADA di ieu alam dunya, kiwari rada rehe. Sabab-musababna mah, ceuk Patih Baladewa, lantaran warta PILKADA nyaris tiwas dicapluk Engkong Corona ti nagri Cina. Malahan, di Pasir Hayam mah, aya Baligo badag anu ruksak, sigana baligo teh bolong ditubruk Engkong Corona.

“Hehehe, owe ayeuna mah anu ngayaja di ieu dunya, yain ngan ukuy dagangan tapi owe si Coyona geus ngagempaykeun jagat samesta, saha wae anu ku owe cicolek, pasti koot,” ceuk Engkong Corona anu nyebar di Nagri Cina.

Si Cepot keselen nenpo Engkong Corona udar-ador ka Desa Tumaritis nepika tiap imah kudu disemprot ku obat bau hitut. “ Moal nepi ka Tumaritis mah jurig,” ceuk Si Cepot ka Engkong Corona anu saprak manehna datang meunang kauntungan tina ngajualan masker.

“Geura make masker Pot, bisi katoel ku uing,” ceuk Engkong Corona bari ngasongkeun masker ka Si Cepot.

“Haratis ?” ceuk Si Cepot.

“Meunyi,rugi atuh uing, beli atuh tilu latus lebu,” ceuk Engkong Corona.

“Najis teuing meuningan meuli beas sakarungeun,” ceuk Si Cepot.

Engkong Corona ngadeukeutan. “Eiiiit, ku owe dicolek,langsung engap jeung panas saawak-awak,” ceuk Engkong Korona bari ngutekngutek curukna.

“Kaitu jurig, teu hayang uing mah wawuh jeung sia !” ceuk Si Cepot bari mesat bedok petokna.

Engkong Corona ngagakgak, seuri. “Teu harti bedok buntung ka owe mah, culuk owe leuwih ampu batan bedok buntung,” ceuk Engkong Corona.

Si Cepot mundur.

Engkong Corona siap-siap rek nggabrug Si Cepot. Ngan untung we kaburu datang Lurah Semar. Samping Lurah Semar disingsatkeun, sabari nonggeng manehna hitut. Katempo engdog puyuh jeung bedilna guntang-gantung. “Bruuuuuut !” Lurah Semar hitut,
disebrotkeun pisan ka Engkong Corona.

“Tobaat…julig, hitut naon eta teh meuni leuwih banget ti semplotan barudak BPBD,” ceuk Engkong Corona bari muringis. Bru Engkong Corona nambru, awakna roba jadi haseup, ngapung ka awang-awang, balik deui ka Nagri Cina.

“Bapa, eta gumbal-gambel bedilna, lain make calana….!,” ceuk Si Cepot bari nunjuk kana bedil anu ngagantung handapeun bujurna.

Lurah Semar buru-buru ngaleledkeun deui sampingna. “Kurang ampuh jang make calana mah,” ceuk Lurah Semar.

“Untung euweuh Si Ema,” ceuk Si Cepot bari nyengir.

“Na lamun aya kumaha ?,” ceuk Lurah Semar.

“Nya pasti ngareweg atuh, kabitaeun,” tembal Si Cepot.

“Indung sia mah geus seubeuheun, tadi peuting tilu rintakan,” ceuk Lurah Semar
bari leumpang, indit ka Bale Desa Tumaritis, rek muak korsi jeung menaja bisa ditoelan Engkong Corona. (*)