Aya Gerakan Asal Ulah Batur

Lamun di Cianjur aya AUH di Tumaritis mah aya AUB, singketan tina Asal Ulah Batur. Bobotohna nya geus tangtu disebut “milu aub“ Kumaha we ceuk batur, dibawa sakabakaba oge milu we, anu penting loba anu ngajak.

“Tah uing mah rek milu AUB we moal milu AUH,” ceuk Si Dewala. “Naha lain milu AUH?,” ceuk Si Cepot.

“Bisi jeung bisi Aka, di Auh-Auh teh meunang. Buktina jalma anu di Auh-auh ayeuna mah geus puguh layana komo parteyna mah.” Tembal Si Dewala.

“Ari AUB?” ceuk Si Cepot deui.

“Nya ari aub mah, ngarana oge milu aub, ceuk batur ka Herman-M nya kadinya we.“ tembal Si Dewala.

“Naon Herman-M teh ?” ceuk Si Cepot deui.

“Herman-Meujeuhna, apan M mah nomor siger tengah, lain S lain L, komo dobel L jeung XL mah, pasti logor,” tembal Si Dewala.

Beletak, Si Cepot neke sirah adina. “M teh lain meujeuhna monyong, Mulyana, rayina Kang AB,” ceuk Si Cepot.

“Tah eta Aka, apan meujeuhna,” ceuk Si Dewala.

Lurah Semar nyampeurkeun. “Barudak, ambuing-ambuing, aya bewara ti Bupati Hormat, cenah urang mili Aub we kanu pimeunangeun,” ceuk Lurah Semar.

Si Cepot manyun. Na saha anu pimeunangeun teh Bapa, ari bewara teh kudu puguh unina.
Apan can katempo anu pimeunangeunana oge,” ceuk Si Cepot.

Teu kungsi lila torojol Aswatama. “Dewek Pot anu pimeunangeun mah, tah Bupati Hormat teh nitah ngadukung dewek,” ceuk Aswatama. Lurah Semar mencetan tarangna.
“Tama, sing mikir, dukung we heula sorangan, lain can boga parteyna oge?. Gampang ngajakan batur ngadukung silaing, na rek iraha jadi calona atawa ngan saukur boga kawani daftar ka partey, bari parteyna oge can puguh malire,” ceuk Lurah Semar.

“Ngarana oge susuganan Uwa, sugan we atuh aya anu meilirik uing,” tembal Aswatama.

Si Cepot ngibing bari nyanyi. “Lirikan matamu nunang nunaning, sayang disayang ada yang punyaaaa,” ceuk Si Cepot.

“Maksud ?” ceuk Aswatama bari ngadelek.

“PKB anu Kang Lepi, Demokrat anu Kang Wawan, PKS anu Kang
Oki, Nasdem anu Kang Tjetjep,“ ceuk Si Cepot.

Si Dewala mairan. “Ari anu Kang Heri Sukirman ?” cenah.“ Bogaeun, ngarana Retna Sari.” Tembal Si Cepot.

“Eta mah lain partey onyon, panginepan jeung restoran, moal bisa jadi jojodog Pilkada atuh,” ceuk Si Dawala.

“Ceuk saha ?” ceuk Si Cepot.

“Heueuh na kumaha, kudu nyieun partey anyar ?” Si Dewala malik nanya.

Si Cepot ngadekeun curuk kana tarangna. “Mikir Wala, mikir, panginepan jeung restoran jual beulikeun kana jojodog Parey, meungpeung aya keneh anu menta maskawin sapuluh milyar Perak,” ceuk Si Cepot.

Teu kungsi lila Kang Heri Sukirman norojol. “Moal kuring mah, moal jujualan, kuring mah nyieun Baligo oge dipangnyieunkeun ku barudak,” ceuk Kang Heri Sukirman.

Jlig Gatot Kaca turun tipara. “Menggeus barudak, moal apal urusan
pulitik mah, lieur. Geura kaitu we maen langlayangan. Keun Kang Heri Sukirman mah tong dihareureuyan. Tibaheula oge manehna mah tukang kejutan tapi tara kokojotan,” ceuk Gatot Kaca bari ber hiber deui rek ka kantor Golkar nepungan Kang TB. (*)