Engko Rona Hasil Nyiptakeun Misbar

Ceuk Jang Isan, pupuhu PWI Cianjur ayeuna, Engko Rona geus hasil nyiptakeun MISBAR. Rahayat panengah anu geus bisa ngiridit mobil jeung imah, sigana bakal nyungsep kahandap, kualatan pausahanana mararacet.

“Gerimis Bubar sanes Gan, ngampar samak,” ceuk Si Cepot ka Gatot Kaca anu bieu nerangkeun Misbar.

Si Dewala nyenghor lanceukna. “Bioskop sarung eta mah atuh Aka, sasarung berdu’a jeung Nini Uti,” ceuk Si Dewala.

“Naon atuh naon, kawas anu nyaho wae ?,” Si Cepot malik nyereng.

Nu Miskin Baru alias anu miskin anyar,” tembal Si Dewala.

Si Cepot malengos. “Paingan ceuk Juragan Deden Sukmayadi, Si Dewala mah pinter, lamun Si Gareng gede ambek,” ceuk Si Cepot.

“Saha tea atuh, anak Semar pangjangkungna, utekna oge pasti jangkung,” ceuk Si Dewala.

Si Cepot nyereng deui. “Ngahina ka uing, abongkena uing pendek. Uing teh pernah jadi
Kapala Dinas,Disuguhan Nasi Sisa,” ceuk Si Cepot.

Lurah Semar nyereng. “Lain darengekeun ari dunungan keur nerangkeun teh. Terasna kumaha Raden ?” ceuk Lurah Semar.

Raden Gatot Kaca mesem. “Keur nagara siga Kurawa mah alus we,“ ceuk Gatot Kaca.

“Sae kumaha Agan ?” ceuk Si Cepot.

“Jalma miskin mah tara mikiran nagara, euweuh waktuna ngomongkeun pulitik, neangan keur sapope oge susah,” tembal Gatot Kaca.

“Ari rahayat beunghar?” ceuk Si Cepot deui.

“Nyaeta, ari rahayat geus cukup komo aya keuwihna mah, sok daremo da bogaeun ongkos.
Malahan make jeung rek marilu nyalon Bupati sagala siga di Nagri Cianjur,” tembal Raden Gatot Kaca.

“Janten, langkung seueur anu miskin langkung sae?” ceuk Si Dewala mairan.

“Leuwih alus, cukup we dua puluh rebu Perak, marilih calon ,” tembal Gatot Kaca.

Lurah Semar gogodeg. “Asa rada enya Raden, da jelema cukup mah moal butuheun duit
leutik,’ ceuk Lurah Semar.

Si Cepot ngajebi. “Jadi moal aya ngaronjatna atuh rahayat mah Agan ?” ceuk Si Cepot.

Si Dewala nyigeung lanceukna. “Anu sok ngaronjat mah ukur monyet Aka, na iraha aya jalma ngaronjat,” ceuk Si Dewala.

“Dasar mejus,” ceuk Lurah Semar bari indit ka kebon rek ngala jukut keur dombana.

“Bapa uing punduk pedah bangkrut Bumdesna, diaranjukan,” ceuk Si Cepot.

“Kuduna rahayat mah kudu dibere lain dititah nganjuk da geus puguh euweuh keur mayarna. Nyakitu deui anu gering pek ubaran haratis lain ditarik udunan bari jeung dibatian nya Aka,” ceuk Si Dewala.

Si Cepot nyereng. “Kumaha sia we,” ceuk Si Cepot bari ngungkug indit nuturkeun bapana. (*)