Minggu, 28 Mei 2023

Wilujeng Sumping Nyai Sarumpait

- Selasa, 9 Oktober 2018 | 20:31 WIB

Aya spanduk diamparkeun dina tangkal jambe. Tulisanana ngajeblag “ WILUJENG SUMPING NYAI SARUMPAIT”. Cenah, awewe eta teh tukang kampanye ganti persiden taun hareup. Teuing naon maksudna, hayang ngaganti persiden bari ngangajak batur. “ Ampir calana kolor kudu diganti unggal poe da bisi ateul,” ceuk Si Cepot. “ Enya atuh Aka, anu teu ganti-ganti mah karang, ngajeplok we hideung nepi ka modar,” ceuk Si Dewala. Lurah Semar gigideug. “ Tina persiden kana kolor jeung kana karang, asa teu nyararambung barudak,” ceuk Lurah Semar. “ Ari Bapa satuju ganti persiden ?” ceuk Si Cepot. Lurah Semar nyerengeh. “ Teu bisa satuju teu bisa teu satuju, nya kumaha balarea wae. Jeung deui, teu kudu make riweuh, kumaha brehna wae. Rek nyolog juragan Mas Joko atawa rek nyolok Juragan Mas Prabo, kumaha anu resepna we,” ceuk Lurah Semar. “ Gung…Breng…!” sora bende ditabeuh. Kurunyung Nyai Sarumpait datang. Jalma anu haladir harookeun lantaran beungeut Nyai Sarumpait jadi pasengsol. “ Aduh Nyai, na kunaon eta pameunteu ?” ceuk Nyai Sutiragen, Ibu Nagara Desa Tumaritis. “ Panjang lalakona,” tembal Nyai Sarumpait, pondok. “ Muhun kunaon Nyai ?” ceuk Aswatama milu nanya. “ Nyaeta atuh,” tembal Nyai Sarumpait teu kebat, kaburu nyegruk ceurik. “ Kunaon Nyai….kunaon Nyai ?” ceuk rahayat bari ngaronom. “ Gusti…….kawula teh ditareunggeulan ku urang Bandung, rahayatna Ujang Kamil,” cenah. “ Weeeek, gerrrr, lakadalah,” Prabakesah ngagerem. “ Ana kitu mah kudu diadukeun ka Punggawa, hukum eta jalma anu nganiaya Nyai Sarumpait,” ceuk Prabakesah. Kalayan diabring ku wadiabala Astina, Prabakesah ngadatangan Jang Kamil, pamingpina urang Bandung. “ Wajahna, Jang, jagragkeun kadieu jalma anu nganiaya Nyai Sarumpait nepika beungeutna nyengsol,” ceuk Prabakesah. Jang Kamil nyerengeh. “ Asa teu kadatangan Nyai Sarumpait, jeung deui, rahayat kami mah gemah ripah repeh rapih tara make papaseaan, komo bari jeung neunggeulan emaema, asa euweuh tidituna,” ceuk Jang Kamil. Torojol Kombayana datang. “ Saha ?, Nyai Sarumpait, apan harita mah papanggih jeung ama di kilinik bedah. Bareng jeng Ama. Ari nyai Sarumpait mah keur dikaputan beungeutna. Ari Ama mah, rek ngaput wadah endog dua handapeun Si Ujang, geus laer pisan,” ceuk Kombayana. Si Cepot molotot. “ Na enya Nyai Sarumpait ngawadul kitu ?” ceuk Si Cepot. “ Enya meureun Aka, tamba era jeung ambeh disebut pahlawan,” tembal Si Dewala. “ Pahlawan hoax, gede wadul,” ceuk Si Cepot. Eta rombongan anu dipingpin ku Prabakesah baralik deui manggihan Nyai Sarumpait. “ Ngadablong teh kukabina-bina teuing !” ceuk Prabakesah bari tutunjuk ka Nyai Sarumpait. “ Hehehe, leres Kang Kesah, geus waktuna kawula jadi Ratu Hoax, hehehe,” cenah bari seuri, siga anu teu boga kaera. “ Nyai, sing eling we atuh, da geus ti Gustina bengeut karenyod mah, geus kolot, montong hayang leucir siga parawan deui. Doraka ngalawan kodrat teh,” ceuk Prabakesah. “ Penampilan…tadina mah Kakang Kesah.” Ceuk Nyai Sarumpait. Teu kungsi lila para Punggawa Astina Pura datang. Kerewek Nyai Sarumpait ditewak. Manehna rek dijagragkeun di pangadilan. Sabab geus mitnah rahayat Jang Kamil, majarkeun ngebugan manehna. ( *)

Editor: Radar Cianjur

Tags

Terkini

Penyidik Kantongi Bukti Mario Dandy Cabuli AG

Sabtu, 27 Mei 2023 | 18:20 WIB

20 Mapel di Seleksi PPPK Guru

Jumat, 19 Mei 2023 | 23:52 WIB
X