Minggu, 28 Mei 2023

Si Cepot Jadi Saksi

- Sabtu, 17 Agustus 2019 | 12:01 WIB

Sigana mah tibatan nganggur, Si Cepot daftar jadi saksi keur sidang MK di Karajaan Astinapura. Ceneh lumayan, salain dibere ongkos, oge honorna gede, sarua jeung honor hakim sabulaneun. “ Na nyaho naon kitu Aka ?” ceuk Si Gareng. “ Kawas anu teu milu nyolok, lain ente oge miluan ?” Si Cepot malik nanya. “ Heueuh, rek nerangkeun naon engke di Mahkamah ? Kade, lamun jadi saksi palsu bisa ditangkep ku punggawa,” ceuk Si Gareng deui. Si Cepot nyereng. “ Na ti iraha uing ngawadul kakapeungan. Anu penting bisa baranghakan.” Ceuk Si Cepot. Kocap, sidang MK anu acarana ngahadirkeun saksi geus dimimitian. Hakim ngareoan saksi. Si Cepot maju kahareup. Gek diuk dina korsi. Jeletot aya tumila nyoco kana bujurna. Si Cepot usad-ised. “ Nami ?” ceuk Hakim. Si Cepot ngarenjag, reuwaseun. “ Tumila, Yang Mulya,” tembal Si Cepot. “ Leres nami saderek tumila ?” Hakim nyerengeh. “ Sanes, nami mah Astrajingga alias Cepot. Punten Yang Mulya, ieu bujur dicocoan tumila,” tembal Si Cepot. “ Bogoheun ka saderek panginten,” ceuk hakim deui. Anu lalajo sidang sareuri. Hakim ngetrokeun paluna. “ Tartib, teu meunang sareuri waktu sidang !” ceuk Hakim anu kumisan. Hadirin jep jemling. “ Saderek timana sareng naha aya Pamilu di tempat saderek ?” ceuk Hakim. “ Kuring ti Desa Tumariris, ditempat kuring mah teu aya Pamilu da aya oge di lapang poli yang Mulya” tembal Si Cepot. Hakim gigideug. Manehna nanya ka pangacara. “ Leres ieu jalmi dijantenkeun saksi saderek Pangacara,” ceuk Hakim. Pangacara ngabetem. “ Kuring teh jalma Pa Hakim Yang Mulya, sanes gedebog cau,” ceuk Si Cepot. Hakim Ketua nitah Hakim Anggota nuluykeun pananyaan. “ Saderek terang aya anu nyolok ?” ceuk Hakim Anggota. “ Henteu Pa Hakim, apanan rusiah, sami sareng Pa Hakim nyolok bojo, apan teu aya anu uninga” tembal Si Cepot. “ Janten, naon bae anu salira terang ?” “ Nya pamilu we Pa Hakim, enjing-enjing jalmi naragog ngantosan panitia beberes. Kedahna tabuh tujuh tos buka, ieu mah bukana jam salaman. Panitia damelna dugika enjing, malihan mitoha Si Dewala tilar dunya kacapean,” tembal Si Cepot. Hakim Anggota unggut-unggutan. “ Har ari saksi ti anu ngagugat atawa pamohon mah biasana sok nyaritakeun kasalahan ?,” ceuk Hakim. “ Pamali atuh pa Hakim, dosa nyarioskeun kasalahan mah, komo deui apan pun Bapa lurahna.” Tembal Si Cepot. Hakim Ketua nanya deui. “ Kekeke, ari bapa saderek salaku lurah, nitah nyolok ka nomor hiji atawa ka nomor dua ?” ceuk Hakim. “ Saupamina kanu gaduh dua sok miwarang nyolok ka duanana, supados adil. Nya ari kanu gaduh hiji mah panginten miwarang nyolok ka nomor hiji we,” tembal Si Cepot. “ Maksad saderek saksi, nyolok naon ?” “ Muhun, nyolok bojona panginten,” Hakim Ketua jeung Hakim anggota pating lalieuk. Tuluy maranehna sili harewos. “ Cekap....Sidang istirahat heula. Kawula rarieut ngadengekeun saksi anu ieu mah !” ceuk Hakim Ketua bari nakolkeun paluna. Burisrawa pamingpin pangacara medol Si Cepot. “ Nyarita naon ari Akang ?” cenah. “ Nyarita sabenerna we, ngajawab pananyaan Hakim,” tembal Si Cepot. “ Naha geuning kalahka ngabodor ?” “ Har, ajengan oge lamun teu ngabodor mah moal laku. Tanyakeun we ka Ustad Abdul Somad,” tembal Si Cepot bari namprak menta ongkos jeung honor. (*)

Editor: Radar Cianjur

Tags

Terkini

Penyidik Kantongi Bukti Mario Dandy Cabuli AG

Sabtu, 27 Mei 2023 | 18:20 WIB

20 Mapel di Seleksi PPPK Guru

Jumat, 19 Mei 2023 | 23:52 WIB
X