4 Desember 2022 | 04:32 WIB
Beranda Topik Astrajingga kasarung

Topik: astrajingga kasarung

Korona Rek Ngalegleg Jelema Satengah Dunya

RAJA Korona di Nagri Wuhan kacida ambekna lantaran loba anu nuding, cenah, Korona teh pulitik jalma sarakah anu reg ngalegleg jalma satengah dunya. Sok...

Engko Rona Hasil Nyiptakeun Misbar

Ceuk Jang Isan, pupuhu PWI Cianjur ayeuna, Engko Rona geus hasil nyiptakeun MISBAR. Rahayat panengah anu geus bisa ngiridit mobil jeung imah, sigana bakal...

Engkong Corona Dicarekan Ku Dununganana

Engkong Corona ti Nagri Cina anu keur ngajajah alam dunya meunang panyarek ti dununganana . Lantaran manena teu asak sasaran, loba patinggi di Nusantara anu kaserang. โ€œ Na teu...

Dibaruang Ku Virus Corona

RAHAYAT Kurawa gemprah. Ampir sakabeh jelema pating soloyong, terus nambru dimana karep. Ratusan urang geus perlaya. Sawarehna masih uubar di rumah sakit. Ceuk anu nafsirkeun, eta rahayat Kurawa teh...

Usum Ngadurukan Sanggeus Bakar Sate Qurban

SANGGEUS lekasan bakar sate qurban, loba barudak anu teupati eling, bakar pulisi, imah jeung warungan. Sanajan urang nyobat jeung seuneu, dipake masak jeung nyundut...

Si Cepot Jadi Saksi

Sigana mah tibatan nganggur, Si Cepot daftar jadi saksi keur sidang MK di Karajaan Astinapura. Ceneh lumayan, salain dibere ongkos, oge honorna gede, sarua...

Jang Apip jeung Jang Dehen Rebutan Via Valen

Dua lalaki tengah tuwuh ngadadak digarolep. Maranehna teh Jang Apip jeung Jang Dehen ceulina rarancung ngadenge Via Valen rek nganjang ka Cianjur. Buuk Jang...

Panyana teh Pesta Narkoba

Bul aya haseup ngebul tina rungkun awi. Si Cepot rarampayakan ngintip. Kadenge sora barudak pating cakakak. Maranehna ngaromong. โ€œ Kenyot haseupna, kenyot meh seubeuh !โ€...

Paguyuban Artis Narkoba

Kulantaran beuki loba artis anu katohyan beuki Narkoba, Aswatama boga inisiatif rek ngadegkeun Paguyuban Artis Narkoba. Sugan jeung sugan, ieu paguyuban laku keur ngadukung...

Lauk Buruk Milu Owah

Ari jalma anu baroga partai mah, heueuh anu disebut pulitisi, pantes kongkorongok dina baligo ge, mikahayang jadi calon bupati. Anu matak pikaeraeun mah, eta...
Page 1 of 5
1 2 3 5