Beranda Label Astrajingga kasarung

Label: astrajingga kasarung

Teu Deui-Teu Deui Kang Nanang Rustandi Rek Nyalon Ketua PWI

Ngajamna mah tibaheula, Kang Nanang Rustandi rek nyalon ketua PWI. Sigana ngan saukur ngajam, ari pek mah teu deui-teu deui. Iburibur, ayeuna mah, PWI...

Ciri Rek Kiyamat, Jalan Kubang Diomean

TIBARANG didamelna ieu dunya ku Gusti Allah tina kekebul Nur Kangjeng Nabi Muhammad, milyaran tahun anu katukang tug nepi ka kiwari , jalan Kubang anu nyambungkeun Desa Sukasari Kacamatan...

Geus Loba Bupati Anu Koropsi

SIGANA bae, baheulana, loba rahayat anu salah milih pibupatieun. Atawa, loba anu milih bupati kalayan narina duit atawa jual meuli sora. So kaya paribasa,...

Kang Arom Alin Caleg

Geus sababaraha rintakan rombongan ti partey –partey daratang. Maranehna menta, Kang Arom jadi Caleg parteyna. Tapi, Kang Arom keukeuh gideug. Ceuk Kang Arom, manehna...

Merdeka….! Cepot jeung Pahlawan

  Salaku Panasehat Ahli Pandawa Lima, Si Cepot nuturkeun Raden Arjuna ka Taman Pahlawan. Sabot Arjuna keur ngado’a, Si Cepot ceuceurikan. Siga anu heuheuh milu...

Kapal Udara Digayem Eyang Narada

Geus aya deui kapal leungit, tiheula kapal Lion Air terus kapal Malaysian Air ayeuna aya deui kapal Lion Air , asa kumindeng aya kapal...

Calon Ketua PWI Kalahka Sepi

CAN aya anu daftar saurang-urang acan sanajan pangdaftaran geus dibuka ku Jang Firman Takur, pupuhu panitia pacalonan Ketua PWI Cianjur. Jang Dehen anu sakitu sumangetna kalahka gogoleran dina korsi. “Can...

Sabda Pandita, Kade Bisi Eleh, Era Jang !

Di Astina Pura, ceuk calon Raja, Raden Jaka Widadi, geus euweuh jalma ngora anu payus jadi calon wawakil raja. Sanggeus dijejerjejer, sakabeh jalma ngora anu ngasong-ngasong beungeut ka manehna, estuning...

Partai Bisnis Jeung Ideologi

BAHEULA mah papartian teh puguh ideologina. Teu bisa pipindahan siga jaman kiwari. Eta partai teh aya opat, ideologi nasional diwakilan ku PNI, Islam ku Masyumi jeung komunis ku PKI. Sanggeus...

Hayang Diwakilan Ku Urang Cianjur

TIBAHEULA, rahayat Cianjur dipake tetecean ku batur. Anu jaradi wawakil rahayat teh lolobana lain rahayat Cianjur pituin. Kiwari, geus waktuna, rahayat Cianjur beunta, wawakil rahayat anu kudu dipilih teh alusna...

Banyak Dibaca